SVENSKA KRAFTNÄT AGERAR: Nödåtgärd för södra Sverige

2022 12 09

Rya kraftvärmeverk i Göteborg ska säkra tillgång till upp till 250 MW i sydvästra Sverige till och med mars 2023.

Det bekräftar Svenska kraftnät.

Myndigheten har tecknat ett avtal  Göteborg Energi som äger kraftvärmeverket.

Genom upphandlingen kan Svenska kraftnät använda Ryaverket för mothandel mellan elområden eller justering av flöden i nätet, så kallad omdirigering. 

Åtgärden beskrivs som extra viktigt då kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 är ur drift till den 23 februari.

– Detta kommer att ge en prisutjämnande effekt mellan elområdena. Dessutom är Ryaverkets placering gynnsam och ger ökad redundans i sydvästra Sverige under perioden då Ringhals 4 är ur drift, säger Erik Ek, strategisk driftschef på Svenska kraftnät.

Avtalet gäller tre månader

Avtalet mellan Svenska kraftnät och Göteborg Energi gäller under perioden 10 december 2022 till 31 mars 2023.

Kraftvärmeverket i Göteborg är den andra anläggningen som Svenska kraftnät tecknat avtal med i syfte att stärka tillgången av kapacitet i södra Sverige.

– Genom att upphandla garanterade resurser så vet vi att anläggningarna finns tillgängliga för de behov vi identifierar. Eftersom Svenska kraftnät kontinuerligt får information om hur mycket verken körs, vet vi hur mycket reglerbar produktion vi kan utnyttja om vi skulle se behov av detta, säger Erik Ek.

Rya kraftvärmeverk ägs av Göteborg Energi och är ett gaskombikraftverk som producerar både fjärrvärme och el. Det drivs med naturgas och har möjlighet att också drivas med olja.

Kritisk period väntar

Kraftringen, ett av Sveriges största energibolag med drygt 280 000 kunder, har nyligen flaggat för att perioden 9-18 december kommer bli extra tuff för elkonsumenter i landets södra delar.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4, som står för en betydande del av elproduktionen för södra Sverige, är redan ur drift. I dag, fredag,  kopplas Sveriges största kärnkraftsreaktor Oskarshamns 3 bort från elnätet i tio dagar. Ett fel på generatorn måste åtgärdas.

– Både vädret och elproduktionen bidrar till det ansträngda läget. Under perioden 9-18 december 2022 blir det ett driftstopp av kärnkraftverket Oskarshamn 3, något som kommer att påverka ett redan ansträngt läge, framhåller Kraftringen.

Energibolaget uppmanar därför sina drygt 280 000 kunder att dra ner på elanvändningen under perioden.

LÄS MER: Krismejl till 280 000 elkonsumenter inför helgen

Foto: Tomas Ärlemo Svenska kraftnät

Text: Redaktionen