SVERIGE: Krismejl till 280 000 elkonsumenter inför helgen

2022 12 08

Kraftringen, ett av Sveriges största energibolag med drygt 280 000 kunder, skickar en direkt uppmaning till allmänheten inför helgen.

Kallare väder, mindre blåst, vindkraftverk med isproblem och två bortkopplade kärnkraftsreaktorer kommer att leda till ännu högre elpriser. 

Därför uppmanar Kraftringen samtliga elkonsumenter att hjälpas åt att spara på elen under den kritiska perioden 9-18 december.

I ett internt mejl skickar energibolaget en direkt uppmaning till sina kunder.

– För att undvika en överbelastning av elnätet behöver vi alla spara el nu. Om vi gemensamt bidrar, kan vi både hålla nere elpriserna och minska risken för frånkoppling av el. Därför är det viktigt att alla, oavsett vilken avtalsform man har i sitt elhandelsavtal, hjälper till att minska elförbrukningen för att inte öka belastningen på elsystemet, skriver Kraftringen.

”Sällsynt dåligt läge”

På fredag kopplas Sveriges största kärnkraftsreaktor Oskarshamns 3 bort från elnätet i tio dagar. Ett fel på generatorn måste åtgärdas.

– Både vädret och elproduktionen bidrar till det ansträngda läget. Under perioden 9-18 december 2022 blir det ett driftstopp av kärnkraftverket Oskarshamn 3, något som kommer att påverka ett redan ansträngt läge, framhåller Kraftringen.

Sedan tidigare är kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppad. Återstarten var beräknad till den 31 januari 2023, men förra veckan meddelade Vattenfall att den skjuts fram till den 23 februari eftersom  "vissa moment i reparationerna av tryckhållaren tar längre tid än väntat”

– Vi befinner oss i ett mycket ansträngt läge. Marginalerna är från början små vad gäller elproduktionens möjligheter att möta efterfrågan på el. Det nio dagar långa stoppet av Oskarshamn 3 gör läget ytterligare mer ansträngt. Därför behöver vi alla hjälpas åt och göra det vi kan under de kommande veckorna, säger Marie Liljewall, affärsutvecklare på Kraftringen till SVT Nyheter.

Uppmaning till alla kunder

Kraftringens uppmaning riktar sig till samtliga privat- och företagskunder.

– Alla kan göra något ytterligare. Framför allt är det uppvärmning och varmvatten som drar mycket energi. När det gäller företag är det väldigt individuellt men de flesta kan göra något litet, säger Marie Liljewall till SVT och betonar att en reducerade energiförbrukning minskar risken för frånkoppling från elnätet och skyhöga elpriser.

– Vi vill signalera allvaret i situationen som råder under perioden från 9-18 december och uppmanar att tänka solidariskt för samhällets bästa, understryker affärsutvecklaren.

Det viktigaste för elkonsumenter under perioden

Kraftringen skickar följande uppmaningar till sina kunder:

- Det viktigaste du kan göra för att spara energi är att minska användningen av varmvatten och sänka inomhustemperaturen.

- Du behöver däremot inte släcka ner julbelysningen eftersom den drar väldigt lite el, särskilt om du har valt LED-belysning.

- Om elen kommer att stängas av är det alltid bäst att vara förberedd. På MSB:s webb finns det många bra råd.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska kraftnät

Text: Redaktionen