Storbritanniens vaccinering en succé

2021 05 17

Samarbetet med Astra Zeneca har lyckats mycket bra och i dag öppnar landet upp igen.
 

Under större delen av januari låg dödstalen på cirka 1 500 per dag med ett max på över 1 800 dödsfall men landets framgångsrika vaccinationskampanj har nu fått ned dödstalen till bara cirka 25 per dag. Översatt till Sveriges befolkningsstorlek motsvarar det blott cirka 4 dödsfall per dag och nu kan britterna fira sin framgång med att öppna upp landet idag måndag.

Efter den inledande vågen i Italien, Spanien och Frankrike slog den europeiska virusvågen med brutal kraft mot Storbritannien som var ett av de länder som under en period drabbades hårdast i världen med tusentals dödsoffer per dag. Men landet lyckades i samarbete med Astra Zeneca få till en mycket snabb vaccinering och satsningen blev en stor succé. Britterna har nu genomfört 82 vaccinationer per 100 invånare och totalt har över 36 miljoner invånare vaccinerats.

Inte bara dödsfallen har minskat kraftigt utan även smittspridningen och trycket på sjukvården och idag måndag genomförs en rad lättnader i England:

✅ Människor får kramas och träffas inomhus i mindre grupper igen och upp till 30 utomhus.

✅ Övernattningar hos vänner tillåts igen.

✅ Pubar, barer och restauranger får servera inomhus igen.

✅ Hotell, museum, biografer, lekland, teatrar, konserthallar och idrottsanläggningar får öppna igen.

Även Skottland och Wales genomför en rad lättnader. Premiärminister Boris Johnson är lycklig men uppmanar samtidigt sina landsmän till försiktighet.

– Tillsammans har vi nått en ny milstolpe i vår väg bort från lockdown. Men vi måste vara försiktiga och alla måste ta sin del genom att testa sig två gånger i veckan, kliva fram och vaccinera sig och komma ihåg händer, ansikte, distans och frisk luft. Jag uppmanar alla att vara försiktiga och att ta sitt ansvar nu när vi kan njuta av våra nya friheter idag, säger Boris Johnson enligt BBC News.

ANALYS

Vaccinet fungerar fantastiskt bra och även AstraZeneca, som fått så mycket kritik, har visat sig mycket effektivt.

[yop_poll id="42"]

Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen