Stora brister i 82-årige Esbjörns överklagan mot Ebba Busch (KD)

2021 11 18

Svea Hovrätt tycks inte anse att Esbjörns överklagan i husbråket med KD-ledaren är mycket att hänga i julgranen.

Hovrätten ställer sig nämligen rejält frågande till den överklagan som Esbjörn och hans nya ombud skickat in i samband med att de nyligen överklagade förlikningen med Ebba som ägde rum mellan de båda parterna den 18 oktober.

Kraftiga ifrågasättanden

Svea Hovrätt bedömer att Esbjörns överklagan brister på en rad punkter och hovrätten klankar till och med ned på Esbjörns ombud och frågar sig varför ombudet inte har kunnat visa att han verkligen är ombud, rapporterar DN.

Långt ifrån fullständig

Hovrätten anser att överklagan är långt ifrån fullständig och domstolen vill nu att Esbjörns ombud förtydligar en rad punkter, avslöjar DN.

▪Skall skicka in en fullmakt i original som visar att du är ombud för mannen.

▪Måste tydligare ange vilken ändring du vill att domstolen ska göra i överklagat avgörande.

▪Skall ange grunderna för överklagandet och vad du tycker är fel i tingsrättens motivering.

▪Skall ange vilken bevisning du åberopar.

▪Skall ange varför du tycker att domstolen bör ge prövningstillstånd.

Alla turer

Alla turer och turbulens kring huset som Ebba Busch (KD köpt av 82-årige Esbjörn Bohlin tycks aldrig ta slut.

🔸 Ebba Bush köpte huset av Esbjörn.

🔸 Esbjörn protesterade och menade att han inte visste vad han skrivit under och han blivit lurad.

🔸 Ebba ville fortsatt genomföra köpet men Esbjörn vägrade.

🔸 Frågan var på väg att gå till rättegång.

🔸 Bara två veckor för domstolsförfarandet enas Ebba och Esbjörn i en förlikning.

🔸 Esbjörn ändrar sig dock igen och överklagar sin egen förlikning.

🔸 Esbjörns ombud menar att Esbjörn kan ändå – trots allt – kan gå med på affären – om han får mer pengar.

🔸 Ebbas advokat känner sig fullkomligt överraskad och avfärdar Esbjörns utspel.

🔸 Svea Hovrätt ifrågasätter Esbjörns överklagan på en rad punkter.

Ombudet har nu på sig till den 26 november att skicka in nya och efterfrågade uppgifterna.

Foto: Kristdemokraterna