Stefan Löfven kritiseras efter coronauttalande

2021 09 27

Trots hård kritik från oberoende Coronakommissionen och trots skyhögt många fler dödsfall än övriga Norden tillsammans så anser Stefan Löfven inte att Sveriges coronastrategi varit misslyckad.

Det framgick vid en intervju med statsministern i CNN där han fick frågan om han anser att Sveriges strategi varit ett misslyckadande.

– Nej det gör jag inte, svarade Stefan Löfven.

Försvarar strategin

Han uppger till CNN att det inte varit så stor skillnad mellan Sverige och andra länder avseende coronastrategin.

– Vi valde också att stanna hemma vid symtom, hålla avstånd, använda munskydd, som vi beslutade om senare. Det var inte som att man fick göra vad man ville, säger statsministern som medgav de höga dödstalen men inte ser strategin som ett misslyckande.

Får kritik

Men Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi, anser att Stefan Löfven är ute och cyklar när han inte vill se Sveriges strategi som ett misslyckande.

– Den svenska strategin måste betraktas som ett misslyckande, av den enkla anledningen att vi har väldigt många dödsfall.

En rad misslyckanden

Dillner räknar upp en rad områden där Sverige inte lyckats bra inklusive bristande testning, äldreboendena och svaga inreserestriktioner.

– På smittspridningen kan man ju se att kontrollen av efterlevnaden måste ha varit väldigt dålig, säger Joakim Dillner som även lyfter fram att det dröjde väldigt lång tid till Sverige införde munskydd.

– Det var ju anmärkningsvärt sent. Vi var det sista landet i Europa att införa rekommendationen om munskydd. När den äntligen kom hade befolkningen vant sig vid att det inte behövdes, menar professorn.

ANALYS

Den oberoende Coronakommissionen gav Sverige skarp kritik när det gäller att skydda alla äldre inom äldreomsorgen. Enligt kommissionen infördes åtgärderna för sent och var dessutom bristfälliga.

Sverige misslyckades även med testningen sett till FN:s krav och även bristerna inom kollektivtrafiken har fått hård kritik. Deltagartaket var även betydligt lägre än övriga Norden.

Talande dödsstatistik

Dödsstatistiken i Norden ser ut så här för närvarande:

▪14 821 döda Sverige

▪2 642 döda Danmark

▪1 069 döda Finland

▪850 döda Norge

▪33 döda Island

Bristande självkritik

För att kunna rätta till misslyckanden är det centralt att kunna idka självkritik annars blir det svårt att agera men regeringen och Folkhälsomyndigheten har under pandemin legat mycket lågt när det gäller att självkritik. Det är en oroande signal som inte stärker tron på att man kommer att klara av nästa kris på ett bättre sätt.

Se CNN-intervjun med Stefan Löfven här.

Foto: Stefan Löfven, FB

[yop_poll id="674"]