SLÅR LARM: Spädbarn transporteras mellan sjukhus

2022 09 29

En stor personalbrist inom neonatalvården resulterar i att hundratals för tidigt födda barn och deras föräldrar tvingas transporteras mellan sjukhus.

Antal transporter har ökat, trots att antalet patienter minskat i neonatalvården, rapporterar SVT Nyheter.

Nu slår flera läkare larm.

De vittnar om traumatiserade föräldrar och att transporter av nyfödda barn blivit en rutinmässig åtgärd.

– I viss mån skulle jag säga att det nära nog har blivit institutionaliserat, en rutin att man skickar barn. Men jag tror inte att det är bra att vi fortsätter på den här inslagna vägen, i alla fall inte utan att vi reflekterar noggrannare över vad det för med sig, säger Mikael Norman, registerhållare på Neonatalregistret samt professor och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, till SVT Nyheter.

I år har hittills 180 barn transporterats på grund av platsbrist, enligt statistik från Neontalvårdsregistret.

Traumatiserade föräldrar

Ofta är det de sköra, för tidigt födda barnen som tvingas flytta mellan sjukhusen. Det blir en traumatisk situation för många föräldrar, som redan upplever en stor oro.

– Föräldrarna som kommer till oss på neonatalalen är ju alla i kris av varierande grad, skulle jag säga. Att då behöva byta sjukhus är ofta traumatiskt för föräldrarna, säger transportläkaren Béatrice Skiöld till SVT.

Antal barn som transporterats pga platsbrist

2016: 165

2017: 134

2018: 222

2019: 156

2020: 242

2021: 251

2022: 180

Fakta neontalvården

  • Varje år föds det många för tidigt födda barn.
  • Av alla nyfödda hamnar 1 av 10 barn på en neonatalavdelning, antingen på grund av för tidig födsel eller på grund av ett behov av intensivvård.
  • För tidigt födda barn är en av de mest sårbara patientgrupperna inom sjukvården och dessa barn är i stort behov av en god neonatalmedicinsk vård.
  • Källa: Svenska Prematurförbundet

Foto: M. Napo

Text: Redaktionen