Sergej Lavrov förbaskad – “det är provocerande”

2023 11 08

Anklagelserna mot västvärlden har duggat tätt från den ryska utrikesministern.

Sedan Ryssland anföll Ukraina har Sergej Lavrov knappt klarat av att öppna munnen utan att anklaga väst för både det ena och det andra.

Framför allt har det handlat om att USA och Nato ska ha trappat upp ett spänt säkerhetsläge som mer eller mindre tvingade Ryssland att invadera sitt grannland.

– Vi utlyste en militär specialoperation eftersom det var det enda sättet att förklara för väst att det var kriminellt att dra in Ukraina i Nato, sade han exempelvis i en intervju med BBC förra året.

Kriget har inte bara utlöst en kolossal humanitär kris med tusentals civila offer, utan också en ekonomisk kris som gett svallvågor över hela världen.

Dags igen

På onsdagen var det så dags igen.

Den här gången hävdar Lavrov att väst “provocerar fram kriser” på den globala och olje- och gasmarknaden, rapporterar Reuters.

Han syftar bland annat på den västerländska bojkotten av rysk energi efter att Vladimir Putin inlett sitt krig i Europa.

– Ett allvarligt slag mot den globala energisäkerheten, påstår Lavrov i en tv-intervju enligt nyhetsbyrån.

"Allvarligt misstag"

Enligt Lavrov har sprängningen av Nord Stream-ledningarna förra året berövat Europa på billig gas och gjort den mer beroende av dyr import från USA.

Han säger att amerikanerna fortsätter att köpa exempelvis uran från Ryssland medan man pressar EU att överge “allt ryskt”.

– USA förstör sina europeiska underordnade samtidigt som de skapar möjligheter att tjäna mer för sin militärindustri.

Kommentarerna går i samma linje som Moskvas långvariga narrativ om att sanktionerna mot Ryssland varit ett “självmål” och att väst gjort ett “allvarligt misstag” när de nobbade rysk energi, skriver Reuters.

"Tvingar andra länder"

Den ryska utrikesministern hävdar också att väst ligger bakom gaskrisen genom att påskynda processen att byta till mer miljövänliga alternativ och därmed pressa andra länder att göra samma sak.

– Faktum är att orsakerna till de negativa fenomenen i energisektorn var de oansvariga handlingarna från den kollektiva västvärlden, säger Sergej Lavrov.

– När väst beslutade att tvinga fram den gröna omställningen för sig själva och påtvinga andra länder samma gröna omställning, trots att de inte var ekonomiskt redo.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen