Så vill regeringen hjälpa ukrainare i Sverige

2023 03 14

Regeringen undersöker möjligheten till ett nytt språkstöd för ukrainare.

På grund av Rysslands anfallskrig i landet har miljontals ukrainare tvingats söka sig till andra länder.

Många har tagit sig till länder som Tyskland och Polen, men även till Sverige.

Nu ska regeringen undersöka möjligheten till ett sfu, eller svenska för ukrainare, för att öka chansen för ukrainska flyktingar att få jobb i Sverige, rapporterar SR.

– Vi tittar nu på hur man kan eventuellt kan få fram ett sfu, svenska för ukrainare, som kanske kan kombineras med arbete. Jag hoppas i ganska god närtid här under våren kan komma med ett förslag, säger integrations -och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L).

“Ganska allvarligt”

Omkring 1 500 av de de 30 000 ukrainare i arbetsför ålder som kommit till Sverige har fått jobb via arbetsförmedlingen.

En av de stora utmaningarna är språket och det ekonomiska läget, som gör att många företag inte har möjlighet att anställa.

– Jag ser det som ganska allvarligt. Vi förväntar oss mer av arbetsförmedlingen, vi har ganska nyligen gett dem ett helt nytt uppdrag om att bättre kartlägga och se över vilka resurser som finns och därmed skapa kontakt med den ukrainska gruppen, säger Pehrson.

Kontakt med föreningar

Regeringen och arbetsförmedlingen för kontinuerligt kontakt med ukrainska vängrupper för att förstå och kartlägga vilka hinder som kan finnas.

Relativt få ukrainare som kommit till Sverige är i arbete, trots att en undersökning från Ukrainian Professional Support Center visar att nio av tio vill ha ett arbete.

“Begränsade möjligheter”

Trots att politiker utlovat satsningar för att få ukrainare ut i arbete tycks processen gå långsamt.

Therese Lindström, enhetschef på arbetsförmedlingen, menar att mer information måste nå ut.

– Vi har begränsade möjligheter att erbjuda ett stöd. Men det handlar också om att vi måste nå ut med information om det stöd som vi kan erbjuda. Vi har mer jobb att göra, det är ju en självklarhet att vi ska se till att man vet vad Arbetsförmedlingen är, säger hon.

Rätt att stanna

Enligt massflyktsdirektivet har ukrainare som kommer till Sverige rätt att stanna.

Däremot folkbokförs de inte, vilket försvårar processen att söka arbete, uppger SVT.

– Det gör till exempel att vi inte kan erbjuda praktik, eftersom de inte har det försäkringsskydd som krävs, säg Therese Lindström.

Foto: V. Pettersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


86 000 svenskar får pengar på kontot

2024 05 28

För drygt tre år sedan föll domarna mot pensionsbolaget Allras grundare Alexander Ernstberger och tre andra Allra-profiler i Svea hovrätt. 

De dömdes till mångåriga fängelsestraff för mutbrott och för att ha berikat sig på bekostnad av pensionssparare.

Samtidigt tilldömdes Pensionsmyndigheten ett stort belopp i skadestånd. Pengarna ska fördelas till kunder som drabbades i Allra-härvan.

Nu meddelar Pensionsmyndigheten att man påbörjar den första inbetalningen – 95 miljoner ska fördelas på 86 400 sparare.

De som får in pengar på kontot tillhör tidigare sparare som hade hela eller delar av sitt premiepensionskapital i fonder med kopplingar till Allra under 2012.

– Det här är en milstolpe för oss på Pensionsmyndigheten att vi lyckas med vad vi hela tiden har förmedlat: att vi ska hitta, ta tillbaka och betala in pengar som sparare förlorade i samband med Allra.

– Jag är glad för de sparare som nu börjar få ekonomisk upprättelse, säger Anna Pettersson Westerberg, generaldirektör på Pensionsmyndigheten.

Flaggar för fler inbetalningar

Beloppet på 95 miljoner kronor är lägre än skadeståndet vilket kan innebära ytterligare inbetalningar till pensionssparare i framtiden.

– Inbetalningen innebär ett delmål i vårt arbete med att se till så att de som drabbades av Allra-härvan ska få ersättning för varje krona de har lidit skada. Pensionsmyndighetens arbete med detta är uthålligt, envist och metodiskt, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Lena Aronsson.

Så fungerar inbetalningarna

- Pengarna betalas in automatiskt till de drabbades premiepensionskonton och man behöver inte göra något för att få pengarna.

- Inbetalningens storlek beror på olika faktorer som exempelvis när och hur länge man haft innehav i någon eller några av de aktuella fonderna och storleken på innehavet.

- Inbetalningen väntas nå berörda personers konton den 28 maj och syns som ”korrigering” om man loggar in på Mina sidor på pensionsmyndigheten.se. De som får en inbetalning på minst 50 kronor informeras också via brev.

Så fördelas pengarna

- 86 400 sparare berörs av inbetalningen.

- 36 251 personer får upp till 1 000 kronor

- 43 592 personer får mellan 1 000 och 2 000 kronor

- 6 414 personer får mellan 2 000 och 3 000 kronor

- 144 personer får över 3 000 kronor

Källa: Pensionsmyndigheten

Foto Windows

Text: Redaktionen


Nya regler för bensin och diesel – bilister riskerar chockbesked

2024 05 28

Om ett och ett halvt år börjar nya drivmedelsregler gälla i Sverige.

Det handlar om ett nytt handelssystem inom EU som kallas för ETS 2 och som innefattar utvidgade villkor för handel med utsläpp, bland annat drivmedel till bilar.

Regeringen och SD klubbade formellt igenom EU-direktivet, som kommer att höja priset på bensin- och diesel, tidigare i maj.

Den första prognosen talar om en höjning på 1,5 kronor per liter.

Men det kan bli betydligt mer. Bland annat pekar ett tyskt forskningsinstitut på att att höjningen snarare landar på sex kronor litern – fyra gånger så mycket som den beräknade höjningen.

Och nu vädjar branschorganisationen Drivkraft Sverige till regeringen om att kompensera landets bilister, rapporterar Svenska Dagbladet.

"Går inte sänka mer"

Enligt partierna i Tidöavtalet ska också bilister kompenseras. Det är dock inte klart hur det ska ske. Lägre skatt på bränsle eller att ta från EU:s sociala klimatfond har nämnts som förslag.

Men enligt Drivkraft Sverige ligger Sverige redan nära EU:s miniminivå för bränsleskatterna.

– De går inte att sänka mycket mer. Då får regeringen kompensera för de högre bensin- och dieselpriserna på något annat sätt, säger Jessica Alenius, vd på Drivkraft Sverige, till SvD.

Elektrifieringen går för långsamt

Den plötsliga prisökningen förklaras med att elektrifieringen går för långsamt. Bilbranschen har större behov av att samla på sig utsläppsrätter än vad som förväntades. Det driver upp priset för kunderna.

Och Drivkraft Sverige är inte den enda aktören som flaggat för en chockhöjning på bensin och diesel i framtiden.

I mars menade konsumentorganisationen Riksförbundet M Sverige att bilister riskerar en “kalldusch” när det nya handelssystemet träder i kraft.

Detta kan bli en kalldusch för väljare som röstat för att diesel och bensin skulle bli billigare, och ett svårt mål att uppnå i Sverige där vi har långa avstånd och en stor andel av befolkningen som har behov av bilen dagligen för att till exempel ta sig till jobbet, sade Caroline Drabe, vd för M Sverige vid tillfället.

Beslutet redan fattat

Det nya utsläppshandelssytemet innebär avgifter ovanpå bränslepriserna för bilister och åkerier men även inom bostäder och andra sektorer.

Pengarna ska öronmärkas till en större klimatfond i EU.

Både regeringen och Naturvårdsverket har bekräftat ramarna för den nya förändringen.

– Redan från 1 januari 2025 ska utsläppen övervakas och rapporteras, framhåller Naturvårdsverket och tillägger.

Foto: Circle K

Text: Redaktionen