Så vill regeringen hjälpa ukrainare i Sverige

2023 03 14

Regeringen undersöker möjligheten till ett nytt språkstöd för ukrainare.

På grund av Rysslands anfallskrig i landet har miljontals ukrainare tvingats söka sig till andra länder.

Många har tagit sig till länder som Tyskland och Polen, men även till Sverige.

Nu ska regeringen undersöka möjligheten till ett sfu, eller svenska för ukrainare, för att öka chansen för ukrainska flyktingar att få jobb i Sverige, rapporterar SR.

– Vi tittar nu på hur man kan eventuellt kan få fram ett sfu, svenska för ukrainare, som kanske kan kombineras med arbete. Jag hoppas i ganska god närtid här under våren kan komma med ett förslag, säger integrations -och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L).

“Ganska allvarligt”

Omkring 1 500 av de de 30 000 ukrainare i arbetsför ålder som kommit till Sverige har fått jobb via arbetsförmedlingen.

En av de stora utmaningarna är språket och det ekonomiska läget, som gör att många företag inte har möjlighet att anställa.

– Jag ser det som ganska allvarligt. Vi förväntar oss mer av arbetsförmedlingen, vi har ganska nyligen gett dem ett helt nytt uppdrag om att bättre kartlägga och se över vilka resurser som finns och därmed skapa kontakt med den ukrainska gruppen, säger Pehrson.

Kontakt med föreningar

Regeringen och arbetsförmedlingen för kontinuerligt kontakt med ukrainska vängrupper för att förstå och kartlägga vilka hinder som kan finnas.

Relativt få ukrainare som kommit till Sverige är i arbete, trots att en undersökning från Ukrainian Professional Support Center visar att nio av tio vill ha ett arbete.

“Begränsade möjligheter”

Trots att politiker utlovat satsningar för att få ukrainare ut i arbete tycks processen gå långsamt.

Therese Lindström, enhetschef på arbetsförmedlingen, menar att mer information måste nå ut.

– Vi har begränsade möjligheter att erbjuda ett stöd. Men det handlar också om att vi måste nå ut med information om det stöd som vi kan erbjuda. Vi har mer jobb att göra, det är ju en självklarhet att vi ska se till att man vet vad Arbetsförmedlingen är, säger hon.

Rätt att stanna

Enligt massflyktsdirektivet har ukrainare som kommer till Sverige rätt att stanna.

Däremot folkbokförs de inte, vilket försvårar processen att söka arbete, uppger SVT.

– Det gör till exempel att vi inte kan erbjuda praktik, eftersom de inte har det försäkringsskydd som krävs, säg Therese Lindström.

Foto: V. Pettersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen