Så vill regeringen hjälpa ukrainare i Sverige

2023 03 14

Regeringen undersöker möjligheten till ett nytt språkstöd för ukrainare.

På grund av Rysslands anfallskrig i landet har miljontals ukrainare tvingats söka sig till andra länder.

Många har tagit sig till länder som Tyskland och Polen, men även till Sverige.

Nu ska regeringen undersöka möjligheten till ett sfu, eller svenska för ukrainare, för att öka chansen för ukrainska flyktingar att få jobb i Sverige, rapporterar SR.

– Vi tittar nu på hur man kan eventuellt kan få fram ett sfu, svenska för ukrainare, som kanske kan kombineras med arbete. Jag hoppas i ganska god närtid här under våren kan komma med ett förslag, säger integrations -och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L).

“Ganska allvarligt”

Omkring 1 500 av de de 30 000 ukrainare i arbetsför ålder som kommit till Sverige har fått jobb via arbetsförmedlingen.

En av de stora utmaningarna är språket och det ekonomiska läget, som gör att många företag inte har möjlighet att anställa.

– Jag ser det som ganska allvarligt. Vi förväntar oss mer av arbetsförmedlingen, vi har ganska nyligen gett dem ett helt nytt uppdrag om att bättre kartlägga och se över vilka resurser som finns och därmed skapa kontakt med den ukrainska gruppen, säger Pehrson.

Kontakt med föreningar

Regeringen och arbetsförmedlingen för kontinuerligt kontakt med ukrainska vängrupper för att förstå och kartlägga vilka hinder som kan finnas.

Relativt få ukrainare som kommit till Sverige är i arbete, trots att en undersökning från Ukrainian Professional Support Center visar att nio av tio vill ha ett arbete.

“Begränsade möjligheter”

Trots att politiker utlovat satsningar för att få ukrainare ut i arbete tycks processen gå långsamt.

Therese Lindström, enhetschef på arbetsförmedlingen, menar att mer information måste nå ut.

– Vi har begränsade möjligheter att erbjuda ett stöd. Men det handlar också om att vi måste nå ut med information om det stöd som vi kan erbjuda. Vi har mer jobb att göra, det är ju en självklarhet att vi ska se till att man vet vad Arbetsförmedlingen är, säger hon.

Rätt att stanna

Enligt massflyktsdirektivet har ukrainare som kommer till Sverige rätt att stanna.

Däremot folkbokförs de inte, vilket försvårar processen att söka arbete, uppger SVT.

– Det gör till exempel att vi inte kan erbjuda praktik, eftersom de inte har det försäkringsskydd som krävs, säg Therese Lindström.

Foto: V. Pettersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen