Så satsar EU på kvinnors rättigheter

2022 03 09

EU presenterar idag nya åtgärder för att främja kvinnors rättigheter, våldsbekämpning och lika löner lyfts som viktiga frågor.

Europeiska unionen presenterar idag - på den internationella kvinnodagen ett nytt åtgärdspaket för att främja kvinnors rättigheter.

Könsbaserat våld måste försvinna

– Allt för många kvinnor och flickor lider av våldtäkt, trakasserier och övergrepp. Det finns inte plats för det här i det moderna Europa, säger värderings- och öppenhetskommissionären Vera Jourová i ett pressmeddelande.

Majoriteten vill se en förändring

Förslaget som presenterades går bland annat ut på att man ska införa en samtyckeslag inom EU och att våld eller hot om våld ska ingå i en våldtäktsdom. Utöver det innehåller förslaget skärpta krav på att göra könsstympning straffbart.

Efterlängtade förslag

Förslagen togs emot med öppna armar, bland annat av Malin Björk (V).

– Så har då äntligen EU-kommissionen presenterat ett förslag mot könsbaserat våld. Det har vi kämpat länge för! Alla EU-länder måste göra mer för att stoppa våldet mot kvinnor och flickor, skriver Malin Björk (V) på Twitter.

Mer kan göras

Flera svenskar i EU-parlamentets jämställdhetsutskott tycker att man kan göra ännu mer.

– Arbetet pågår men vi behöver öka tempot. I nuvarande takt tar det tre generationer innan EU är jämställt - det är skamligt lång tid, säger Heléne Fritzon (S) till Europaportalen och lyfter fram människohandel, sexuellt utnyttjande och frågan om prostitution som extra viktiga frågor. 

Fritzon (S) fortsätter med att berätta att EU måste göra mer för att få stopp på handeln med kvinnor och flickors kroppar. Fler EU-länder bör införa en sexköpslag som liknar den vi har i Sverige. Om inte fler EU-gör det måste en EU-gemensam lagstiftning införas, menar hon.

Lika löner

I en undersökning där kvinnor i EU fått ange vilka könsrelaterade frågor som parlamentet bör jobba med framgår det att löneskillnader mellan könen också är en viktig fråga.

Arba Kokalari (M) menar dock att EU inte bör lägga sig i frågan om lika löner. 

– Frågor om löner är något som bäst sköts på nationell nivå och inom arbetsmarknadens parter, säger hon. 

Även Abir Al-Sahlani (C) tycker att det är helt fel väg att gå att tvinga på lönetransparensförslaget på medlemsstaterna.

Hårdare tag mot cybervåld

Bland åtgärderna finns det också skärpta åtgärder mot trakasserier online, vilket har efterfrågats sen 2021. EU-parlamentet röstade då om flera förslag om våld mot kvinnor. Till exempel uppmanade man då EU-kommissionen att ta fram nya direktiv för att bekämpa könsbaserat cybervåld.

Foto: A Lallemand

Text: Redaktionen