Ryska reaktioner på SD:s framgång

2022 10 19

Statlig media i Ryssland har kommenterat Sverigedemokraternas framgång i valet. 

Sverigedemokraternas framgångar i valet och delaktighet i samarbetsavtalet med M, KD och L, det så kallade Tidöavtalet, ger eko inte bara i Sverige, utan även utomlands tas partiets framgångar upp i skiftande sammanhang.

Nu kommer röster från Ryssland. Det är i en artikel i den regeringsvänliga tidningen Izvestija som frågan om SD:s ryssvänlighet dryftas.

För en skicklig politik

— Från och med 2015 gjorde enskilda företrädare för SD positiva uttalanden om Ryssland, framhåller Natalia Plevako, chef för Center for Nordic Countries vid Institute of Europe of the Russian Science Academy, till tidningen och poängterar att det skulle vara överdrivet att kalla SD mer pro-ryskt än något annat parti. 

För att i nästa andetag konstatera:

— Men partiet för sin politik ganska skickligt, övervakar situationen och den allmänna opinionen och tillåter därför inte ens enskilda uttalanden som kritiserar antiryska sanktioner.

Att partiet inte fick/ville ha några ministerposter tror hon i längden gagnar partiet:

– Dels var det till och med fördelaktigt för Sverigedemokraterna, eftersom de inte behöver bära det fulla ansvaret för eventuella misslyckanden, eftersom de inte sitter i regeringen, samtidigt som deras inflytande är väldigt stort.

Fick betydelsefulla poster

Hon fullföljer resonemanget:

– Trots allt fick de så betydelsefulla utskott i riksdagen som rör utrikes- och rättsväsendepolitik. Och om inte de akuta frågorna med invandring och brottslighet inom en snar framtid löses radikalt, kommer inflytandet från SD att fortsätta att växa.

Statistik visar på minskad ryssvänlighet

Apropå partiers och länders alltmer försiktiga inställning till Ryssland visar en undersökning från Pew Research Center att sedan den ryska invasionen av Ukraina den 24 februari har sympatierna för Vladimir Putin minskat.

Endast nio procent av SD-anhängarna uttalade sig i positiva ordalag mot landet i öst, att jämföra med 21 procent vid förra årets undersökning.

Foto: President of Russia

Text: Redaktionen