Riktar hård kritik – “Fullständigt huvudlöst”

2023 02 14

Miljöpartiets Per Bolund är kritisk till regeringens miljöpolitik.

I november 2021 signerades ett samarbetsavtal mellan Sverige och Ghana under ett klimatmöte i Glasgow.

I och med avtalet satsar regeringen hundratals miljoner kronor på att minska utsläppen i länder som Ghana, Dominikanska Republiken och Nepal.

Detta för att kompensera för utsläppen som sker i Sverige.

Nu skickar Per Bolund (MP) en uppmaning till statsministern om att överge utsläppskrediterna, rapporterar DN.

“Vi är oroliga”

Bolund menar att regeringen kidnappat tidigare aktörers satsningar för sina egna syften.

– Ja, det har de absolut. Vi är oroliga över att man kommer att använda dem för att minska ambitionerna i Sverige. Den här regeringen genomför projekten samtidigt som de skär ner kraftigt på klimatpolitiken i Sverige, säger han.

“Fullständigt huvudlöst”

Han anser även att det är i Sverige som satsningar bör göras för att motverka klimatkrisen.

– Det är fullständigt huvudlöst att sänka klimatambitionerna i Sverige och i stället förlita sig på internationella projekt. Vi har alltid sett den här typen av insatser som kompletterande. De får aldrig ersätta utsläppsminskningar som vi gör här och nu, säger Bolund.

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) har försvarat satsningarna.

Skrev avtal

Det var under klimatmötet COP26 som Sverige och Ghana undertecknade ett samförståndsavtal gällande klimatsamarbete.

– Detta samförståndsavtal ska ses som ett tecken på ledarskap och det är vår avsikt att sätta ribban högt när det gäller klimatsamarbeten. Detta är grunden för vårt fortsatta samarbete och tillsammans kommer vi att höja klimatambitioner och påskynda vår övergång till hållbara samhällen, sade Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén då.

“Viktigt steg”

Ghanas minister för miljö, vetenskap, teknik och innovation Kwaku Afriyie och Sveriges dåvarande miljö-och klimatminister Per Bolund deltog vid mötet.

– För Sverige och Ghana är detta ett viktigt steg i riktning mot att underlätta internationellt samarbete för att uppfylla målen i Parisavtalet och värna vår miljö, förklarade Energimyndigheten.

Foto: N. Andersson regeringskansliet

Text: Redaktionen