Riksbankschefens nya prognos – så kan hushållen påverkas framöver

2022 11 24

Stefan Ingves ger besked om hur styrräntan kan utvecklas.

Efter att ha gett sitt sista räntebesked som riksbankschef varnar nu Stefan Ingves för fler höjningar.

Dagens höjning med 0,75 procentenheter är alltså troligtvis inte den sista.

Det krävs en högre styrränta för att få ned den inflation vi har i dagsläget, säger han till Aftonbladet.

Avgår vid nyår

Ingves har suttit vid posten som riksbankschef i 17 år och avgår vid nyår.

Nu är styrräntan i Sverige den högsta på 14 år och ligger efter dagens höjning på 2,5 procent, uppger SVT.

Inflationen har under 2022 stigit till historiska nivåer i många länder runt om i världen.

Varnar svenska hushåll

Ingves varnar för att styrräntan kan komma att höjas även nästa år, vilket kan pressa redan nedtyngda hushåll ytterligare.

Inflationstakten i oktober presenterades förra veckan, och trots att siffran föll till 9,3 procent så steg kärninflationen till 7,9 procent.

Inflationen blir lite högre än vad vi trodde tidigare därför att inflationstrycket är högre i svensk ekonomi än vad vi räknade med i september. Därför behöver vi höja räntan så här mycket, och sannolikt mer nästa år, säger Ingves.

Inflationen kan bita sig fast

Inflationstakten i oktober låg på 9,3 procent, ett fall från 9,7 procent i september.

Trots minskningen är inflationen i Sverige fortfarande rekordhög, och påverkar många hushåll runt om i landet.

Även fast Riksbanken prognosticerar att inflationen kommer att falla under 2023 och 2024 kan fler räntehöjningar komma, uppger Aftonbladet.

Faller under 2023

Stefan Ingves tror att styrräntan kommer att höjas till omkring 3 procent under 2023.

Samtidigt väntar han sig att inflationen kommer lätta under det kommande året.

 I vår prognos räknar vi med att inflationen faller ner mot två procent under loppet av 2023. Sen räknar vi med att vi är i närheten av två procent under 2024. Det är vår definition av rimlig tid givet rådande omständigheter, säger han. 

Foto: A. Taissin

Text: Redaktionen