Regeringen nappar på nytt Centerförslag

2022 02 01

– Vi behöver modernisera reseavdraget, säger finansminister Mikael Damberg (S).

Hans uttalande i SR ikväll kommer efter att Centerpartiet under dagen presenterat ett nytt åtgärdspaket för en grön omställning med stora satsningar på både landsbygden och transportsektorn.

Satsar på hela landet

– Klimatet är en av vår tids stora ödesfrågor och därför måste vi satsa mer på den gröna omställningen. Då måste det bli billigare att vara klimatsmart, oavsett var i landet man bor, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf i ett pressmeddelande.

Reseavdraget 

Centerpartiet lägger i åtgärdspaket fram ett förslag på hur man kan reformera reseavdraget så att det gör mer nytta för människor på landsbygden, ett förslag som välkomnades av regeringen.

– För oss är det viktigt att man kan bo och leva i hela landet. Vi behöver modernisera reseavdraget, säger finansminister Mikael Damberg (S) till SR.

Vill inte jaga bilisterna

– Det är utsläppen som ska jagas, inte bilisterna. Sverige är ett avlångt land, därför måste vi kunna underlätta för barnfamiljer och andra som behöver bilen i sin vardag, och göra det möjligt att oftare kunna välja klimatvänliga alternativ, säger Annie Lööf.

Sänkta skatter

 – När bränslepriserna nu stiger kraftigt drabbas de som är beroende av sin bil för att få vardagen att gå ihop allra mest, i stor utsträckning människor och företag på landsbygden, säger hon.

Klimatmålen

Om Sverige ska nå klimatmålen måste utsläppen minskas med 70 procent till 2030.

– Då är reduktionsplikten ett väldigt viktigt verktyg, därför måste vi se till att beskatta just de skadliga fossila utsläppen och inte användningen av förnybart, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson (C).

Biodrivmedel 

Centerpartiet vill också öka produktionen av av biodrivmedel i Sverige, stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel, samt fördubbla dieselnedsättningen för jordbrukare.

–  Fokus måste ligga på att sänka utsläppen och fasa ut fossila bränslen, samtidigt som vi ser till att landsbygden inte bär hela kostnaden för omställningen, säger Daniel Bäckström som är Centerns landsbygdspolitiska talesperson.

Samtliga åtgärder

Förslag 1

Sänk skatten på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten: 2,7 miljarder kronor 2022

Förslag 2

Stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel

Förslag 3

Reformera reseavdraget med ökat landsbygdsfokus: 3,3 miljarder kronor

Förslag 4

Ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige: 600 miljoner kronor

Förslag 5

Fördubblad dieselnedsättning för jordbruket: 800 miljoner kronor

Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet resp. Annie Lööf FB

Text: Redaktionen