Regeringen bekymrad – anser att hushållen gör fel val

2023 10 11

Det är alldeles för många som gör fel val när de lånar pengar av banken.

En sådan oro ger nu finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) uttryck för. 

Ministern pekar på att en stor del av Sveriges hushåll väljer ränta med tre månaders bindningstid.  

Ett helt felaktigt val, enligt Niklas Wykman. 

– Vi ser att räntan ger stora påfrestningar på samhället och på hushållen, säger han enligt Svenska Dagbladet.  

75 procent  

I augusti månad hade 75 procent av bolånetagarna som tecknade avtal med sina banker valt rörlig ränta.

– Effekten av högre räntenivåer blir alltmer påtaglig för hushållen, säger en av Statistiska centralbyråns nationalekonomer Tove Åkerrén i ett pressmeddelande.

– Sedan maj i fjol har en större andel av hushållens nya bolån rörlig ränta. 

Ökat 40 procentenheter

Det var under våren 2022 som räntorna började stiga.

Andelen hushåll som då övergick till eller valde rörlig ränta ökade samtidigt dramatiskt.

Medan siffran alltså låg på 75 procent i augusti var den radikalt annorlunda så sent som för ett och ett halvt år sedan.

– I mars ifjol tecknades 34 procent av de nya bolånen med rörlig ränta, framhåller SCB.

Innebär problem

Men enligt Niklas Wykman innebär den omfattande exponeringen av rörliga räntor problem för såväl Sveriges ekonomi som för hushållen själva.

Han får medhåll av Konjunkturinstitutet generaldirektör Albin Kainelainen som nu lägger fram nya förslag med förhoppningen om att fler väljer bundna lån.

Förslaget inkluderar exempelvis en schablonkostnad för att avbryta lån oavsett individuell ränta, då det idag är för dyrt att byta bank och avtalad bolåneränta.

– Det missgynnar särskilt dem med sämre eller mer osäkra ekonomiska förhållanden. Det bidrar också till kortare räntebindningstider och sämre konkurrens på bolånemarknaden, säger Albin Kainelainen till SvD.

Storbank lovar kostnadsfri ångerrätt

I slutet av september gick Handelsbanken, en av Sveriges största banker, ut med ett löfte om att införa kostnadsfri ångerrätt på tvååriga bolån.

– Ränteskillnadsersättningen på bolån med två års löptid avskaffas från och med idag, lovar Handelsbanken i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Storbank går ut med löfte till bolånetagare – "Välkommet besked i många hushåll"

Foto: M. Lis resp Elin Drysén Regeringskansliet

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen