Räddningstjänsten utfärdar varning till barnfamiljer

2023 01 19

Efter den senaste tidens omväxlande väder går räddningstjänsten ut med en varning.

Varningen kommer från räddningstjänsten i Medelpad som förklarar att snö på taken kan vara förknippat med livsfara.

Trots att snö på taket kan vara fint så innebär det en ökad risk för takras vilket är mycket farligt för små barn.

– Det är stora krafter i rörelse när snö släpper från ett tak. Det växlande vädret vi har haft den senaste tiden där det smälter och fryser på om vart annat ökar risken. Den gör att snön kan släppa från taket. Vi får ett takras helt enkelt, säger Tora Åström, avdelningschef för förebyggande avdelning på Medelpads räddningstjänstförbund till Aftonbladet.

Kan vara livsfarligt

När snön släpper från taket och faller till marken kan den begrava allt i sin väg.

Åström förklarar att takras leder till såväl skador som dödsfall varje år och anser att fler bör bli medvetna kring faran.

– Det är som en lavin släpper från taket. Får man en sådan mängd över sig är det livsfarligt. Inte minst för barn. Men även för vuxna, säger hon.

Har ett ansvar

Som fastighetsägare är man skyldig att se till att snö och is som kan rasa tas bort så det inte innebär någon risk.

Om inte det efterföljs och i synnerhet om en olycka sker kan utöver skyldighet att betala för skadan även ett straffrättsligt ansvar uppkomma.

– Försök inte att själv avlägsna snö och is från tak, risken är för stor för olyckor. Anlita istället ett plåtslageri. För skottning av yttertak krävs ett arbetslag med en skottare, en säkerhetsman och en person som bevakar att förbipasserande inte kommer i närheten av riskzonen på marken, förklarar branschorganisationen Fastighetsägarna.

Andra problem finns

Utöver risken för takras leder de kraftiga snöovädren även till andra problem.

Bland annat att fastighetsägare inte skottar undan snö på speciella uppställningsplatser där räddningstjänsten ska kunna parkera sina fordon.

Boende i lägenhetshus uppmanas att meddela hyresvärden eller styrelsen för bostadsrättsföreningen ifall snöröjning krävs innan istappar eller snö faller från taken.

Foto: R. Gomez Angel

Text: Redaktionen