PROGNOS: Sverige kommer att införa vaccinpass

2021 08 31

Två nyckelpartier är öppna för vaccinpass och nu ökar trycket från näringslivet. Min prognos är att Sverige kommer att införa vaccinpass.

Moderaterna vill införa nationella vaccinpass så att fullvaccinerade kan återgå till normala liv och även S-MP-regeringen visar intresse för covidpass.

– Vi har ju från regeringens sida tidigare sagt att när det gäller stora evenemang så är det inte omöjligt att vi skulle behöva de här covidbevisen, säger socialminister Lena Hallengren till SR.

Många olika orsaker

En rad länder i Europa har infört covidpass eller vaccinpass för att uppnå följande:

◾1, Minska smittspridningen och rädda hälsa och liv

◾2, Att fullvaccinerade ska kunna återgå till normala liv igen

◾3, Återfå full verksamhet inom restauranger, musik, kultur, idrott, resor mm

◾4, Minska riskerna för nya mutationer

Resor och nöjen

Moderaterna vill att Sverige får tillbaka ruljangsen inom rese- och nöjesbranschen.

– Inför nationella vaccinpass så att dubbelvaccinerade så långt som möjligt kan återfå sin frihet och återgå till ett normalt liv, fram tills att alla restriktioner avvecklats. Verksamheter som har drabbats hårt av restriktionerna – som resor, kultur, krogar och idrott – ska kunna öppna upp för alla vaccinerade, framhåller partiet.

Över partigränserna

Att även regeringen öppnar för att se på möjligheterna att införa covidpass visar att det finns ett brett intresse över partigränserna för frågan.

DN rapporterar idag dessutom att kraven på vaccinpass kommer från allt fler håll och samtidigt kom idag en ny opinionsmätning som visar att  hela 81 % av svenska folket säger ja till vaccinpass för att komma in på konserter och andra evenemang.

ANALYS
I nuläget har 82 % av alla över 18 år i Sverige fått sin första dos och nästan 70 % även dos 2. Bland ungdomar 15 – 17 år går dessutom vaccinationstakten väldigt snabbt och man är redan uppe i 54 % som fått dos 1. Sverige närmar sig ett läge där upp emot 85 % kan bli fullvaccinerade.

Om vaccinpass kan göra att 85-90 % kan ta stora steg mot att få tillbaka sina normala liv så torde intresset för det vara mycket stort bland allmänheten. Det bevisas även av dagens Sifomätning.

✅ Min prognos är att Sverige kommer att införa vaccinpass.

Då antikroppar eller färskt negativt pcr-test i regel inkluderas så innebär det inte att någon tvingas till vaccination.

[yop_poll id="561"]

Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen