PROFESSOR: Tre faktorer gör att risken för en ny pandemi ökat rejält

2022 01 30

Coronapandemin avtar förhoppningsvis snart men risken för en ny pandemi har ökat kraftigt.

Det framhåller nu överläkare och professor Magnus Gisslén till Sveriges Radio.

Har pågått i två år

Coronapandemin slog till med sitt första fall i staden Wuhan i Kina i december 2019 och den 31 januari 2020 bekräftades det första fallet i Sverige då en kvinna i Jönköping smittats efter en resa till Kina.

Långt över 10 miljoner

I dag har närmare 16 000 dödsfall med coronaviruset drabbat Sverige och världen över har 5,7 miljoner dödsfall registrerats med ett mörkertal som gör att det kan handla om långt över 10 miljoner enligt Institute for Health Metrics and Evaluation vid University of Washington School of Medicine.

Ökade förhoppningar

I och med att omikronvarianten nu sprids som en löpeld världen över har förhoppningarna ökat betydligt om att pandemin ska vara nära sin topp och därefter vara på väg att ebba ut till en mer säsongsbaserad farsot som man kan vaccinera sig mot regelbundet.

Ökad risk för ny pandemi

Men risken för att Sverige och världen återigen drabbas av en pandemin är betydande och har dessutom ökat konstaterar överläkare och professor Magnus Gisslén vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg.

Pandemiförutsättningarna mycket godare

– Väldigt troligt att det inte dröjer så jättelänge innan vi får en ny pandemi av något slag. Förutsättningarna för virus att sprida sig vid pandemier är ju mycket, mycket godare nu än vad det varit någon gång tidigare i historien, säger överläkare Gisslén till Sveriges Radio.

Tre olika faktorer

Han räknar upp tre olika faktorer som tyvärr talar för att en ny pandemi riskerar att inte vara så långt bort i framtiden.

Faktor 1 – Resor

– Vi har så mycket kontakter med i princip alla, säger Magnus Gisslén.

Förr i tiden gick man, därefter åkte med häst och vagn eller långsamma fartyg men i dag reser folk både privat och i jobbet med flygplan runt om i världen. Det tar bara någon dag att nå andra sidan jordklotet.

Faktor 2 – Befolkningsökning

– Vi blir bara fler människor på jorden, betonar Gisslén, för radion.

Jordens befolkning har ökat snabbt de senaste åren klargör Our World in Data baserat i England.

◾År 1800 totalt 1,0 miljarder

◾År 1850 totalt 1,3 miljarder

◾År 1900 totalt 1,7 miljarder

◾År 1950 totalt 2,5 miljarder

◾År 2000 totalt 6,1 miljarder

◾År 2021 totalt 7,9 miljarder

Faktor 3 – Djuren trängs undan

– Vi tränger ut djur och natur från deras naturliga habitat, förklarar Gisslén.

När människan pressar djuren och naturen så kan det gå snett.

– Vi exponeras på ett annat sätt från olika typer av virus och andra smittämnen som normalt cirkulerar i naturen men som människan inte kommit i kontakt med, säger professor Magnus Gisslén till SR.

Livsstilen ligger bakom

– Vårt sätt att leva nu har ökat risken påtagligt, förklarar han.

Foto: E. Hooper

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen