NYA SIFFROR: Sveriges vaccinationsgrad klart sämst i Norden

2022 02 01

Sverige har i särklass flest dödsoffer per capita i Norden och samtidigt den klart lägsta vaccinationsgraden.

Det är det dystra beskedet som ges av Europeiska Smittskyddsmyndighetens nya siffror.

Kraftig smittspridning

Coronaviruset härjar nu med full kraft i Sverige och sedan i fredags har ytterligare 106 dödsoffer med covid-19 registrerats, uppger SVT idag.

Många dödsfall i Sverige

Därmed har 15 961 personer avlidit med coronaviruset i Sverige. Det kan jämföras med övriga länder i Norden som klarat sig betydligt bättre. Här är den nya statistiken.

◾15 961 döda i Sverige

◾  3 757 döda i Danmark

◾  1 990 döda i Finland

◾  1 440 döda i Norge

◾       46 döda i Island

Detta rapporter norska VG i sin Nordenstatistik.

Färre döda i grannländerna

Utslaget på befolkningen sett till antal döda per 100 000 invånare så ligger Sverige klart sämst till och har drabbats av till exempel 4,4 gånger så många dödsfall som Finland.

◾157 Sverige

◾  65 Danmark

◾  36 Finland

◾  27 Norge

◾  13 Island

Andelen på sjukhus

Andelen personer som vårdas på sjukhus enligt VG:s senaste siffror per 100 000 invånare ser ut så här.

◾20 Sverige

◾18 Danmark

◾12 Finland

◾  9 Island

◾  5 Norge

Vaccinationsgraden i Norden

En stapel där Sverige dock inte står för de högsta värdena är andelen fullvaccinerade sett på hela befolkningen enligt Europeiska Smittskyddsmyndighetens senaste siffror. Siffrorna avser två doser och gäller för myndighetens publicerade siffror avseende 1 februari.

◾81 % Danmark

◾78 % Island

◾75 % Finland

◾74 % Norge

◾70 % Sverige

Att siffrorna skiljer sig åt jämfört med de värden som ofta presenteras i Sverige beror på att siffrorna avser hela befolkningsunderlaget.

Sämre än Italien och Spanien

En jämförelse med övriga Europa visar att Sverige även ligger sämre till än en rad av de stora länderna.

◾83 % Portugal

◾76 % Spanien

◾76 %Frankrike

◾76% Italien

◾73 % Tyskland

Östeuropa dock sämst

Däremot ligger flera länder i Östeuropa sämre till än Sverige. Vaccinationsgraden i Rumänien och Bulgarien är på en mycket låg nivå.

◾57 % Polen

◾49 % Slovakien

◾41 % Rumänien

◾29 % Bulgarien

Text: Redaktionen