NYA BESKED: Gravida får vaccineras

2021 05 25

Folkhälsomyndigheten ändrar sig nu och ger samma besked som USA, Kanada och Storbritannien redan har gjort – gravida får vaccineras.

– Efter en granskning av det aktuella kunskapsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 i fas fyra, i samma åldersordning som övriga individer, uppger myndigheten nu på sin webbsida. Tidigare har gravida endast kunnat vaccinera sig om de var i en riskgrupp.

Folkhälsomyndigheten slår fast att det inte har framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida jämfört med andra individer i studier och man har även fört en dialog med bland annat Svenska Barnmorskeförbundet och Läkemedelsverket.

– Folkhälsomyndigheten har också tagit del av en säkerhetsuppföljning i USA med uppföljning via självrapportering av drygt 35 000 vaccinerade gravida - där man inte fann några negativa effekter för den gravida kvinnan eller för fostret, uppger Folkhälsomyndigheten vars hela meddelande du kan läsa här.

Foto: Unsplash CDC

[yop_poll id="99"]