NY UPPTÄCKT: Här är maten som försämrar sömnen

2023 05 31

Forskare från Uppsala universitet har undersökt hur onyttig mat påverkar sömnen.

I studien fick friska deltagare i slumpmässig ordning äta både onyttigare och en nyttigare kost.

Den onyttiga maten innehöll bland annat högre halter av socker och mättat fett, samt mer processad mat, uppger Uppsala universitet i ett pressmeddelande.

Tydligt resultat

Resultatet av studien är slående.

Efter intag av den onyttiga maten var deltagarnas sömn betydligt ytligare.

De som åt onyttig mat uppvisade en kraftigt försämrad djupsömn. Deltagarna sov lika länge, men kvalitén på sömnen var som natt och dag.  

 – Intressant nog såg vi att djupsömnens var ytligare när deltagarna hade ätit onyttig mat, jämfört med efter den nyttigare maten. Den effekten höll i sig även en andra natt, efter att deltagarna hade avslutat respektive kost och då i stället åt en identisk kost, säger Jonathan Cedernaes, läkare och docent i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet.

–  Liknande förändringar av sömnen kan ses vid åldrandet, samt vid insomni. Vid sådana tillstånd kan det hypotetiskt sett, ur ett sömnperspektiv, kanske vara av större vikt att vara noggrann med kosten.

Ökad risk för sjukdomar

Enligt Jonathan Cedernaes är den svenska studien unik i sin utformning.

Tidigare studier har kunnat påvisa att en kost som innehåller exempelvis högre mängder mättat fett och socker, och lägre andel kostfiber, är kopplad till sämre sömn.

Men ingen studie har tidigare undersökt hur sömnstadierna påverkas av en onyttig kost jämfört med en nyttig kost.

– Både dålig kosthållning och dålig sömn kan öka risken för flera folkhälsosjukdomar. I och med att kosten är så viktig för hälsan, ville vi ta reda på ifall vissa av kostens hälsoeffekter omfattar förändringar av vår sömn, säger Jonathan Cedernaes och tillägger: 

–  Det har även saknats så kallade interventionsstudier, där man ser om en förändring i livsstil har någon betydelse för sömnen. I den typen av studier kan man mer definitivt isolera kostens direkta påverkan på sömnen, 

Fakta

- Varje studietillfälle innebar flera dygns övervakning i ett sömnlaboratorium. Därför ingick enbart 15 individer i studien. Sammanlagt deltog 15 friska normalviktiga unga män.

- Deltagarna screenades bland annat för sina sömnvanor, vilka skulle vara normala och inom det rekommenderade intervallet, det vill säga sju till nio timmars sömn per natt.

- Deltagarna fick i slumpmässig ordning äta en mer nyttig kost, samt en onyttigare kost. De två alternativen innehöll lika många kalorier, men kalorimängderna var beräknad individuellt.

- Varje kost åts i en veckas tid, samtidigt som deltagarna sömn-, aktivitets- och måltidsscheman kontrollerades på individnivå.

Källa: Uppsala universitet

Foto: M. Styazhkin resp I. Fischer

Text: Redaktionen