NY REGERING: ”Kommer lägga om kursen rejält”

2022 10 18

I dag får Sverige sin nya regering. Klockan 13 sker det officiellt vid en skifteskonselj på slottet.

Efter åtta år med en socialdemokratisk statsminister tillträder i dag en moderat, Ulf Kristersson. Vid sin sida har han tre samarbetspartier, varav två ska vara med och utgöra regering.

Det blir följaktligen inte bara på ministerposterna det kommer att bli förändring för Sverige. Den ideologiska kompassen kommer att ställas om rejält.

– Man kommer märka att det är en ny kurs i brottsbekämpningen, invandringspolitiken och energipolitiken för att nämna tre saker, underströk Ulf Kristersson i SVT i går.

Han poängterade vidare:

– Sverige har ganska många problem samtidigt just nu som nästan alla svenskar märker. Inte minst kostnaderna. Så vi kommer att lägga om kursen rejält, men det kommer också att ta ett tag.

Så här ser dagen ut

Klockan 9.30 i dag presenterar Ulf Kristersson sitt nya lag, samt läser upp regeringsförklaringen.

Klockan 10.30 har den nya statsministern pressträff i Riksdagen.

Klockan 12.45 är det den klassiska fotograferingen med den nya regeringen.

Klockan 13 tillträder den nya regeringen officiellt under en skifteskonselj på slottet i Stockholm.

Först ut på att göra-listan är det länge emotsedda högkostnadsskyddet mot de från och till galopperande elpriserna.

Retroaktivt stöd

Det indikerades före valet att ett sådant skulle vara på plats redan vid månadsskiftet oktober–november, men så förefaller det inte bli.

Det lutar i stället åt ett retroaktivt stöd för höga elräkningar.

I fokus för den nya regeringen har också varit hur den ska driva migrationspolitiken de kommande fyra åren. I fokus har bland annat frågan kring ”bristande vandel” varit.

Ålderdomligt uttryck

– Begreppet är lite gammaldags, men fanns till 2005, förklarade Kristersson i kanalen.

Han förtydligade begreppet i nästa mening:

– I grund och botten handlar det om att det inte går att komma som utländsk medborgare till Sverige och göra saker som inte är bra för Sverige.

Det har varit hektiska tider för Ulf Kristersson och hans samarbetspartier den senaste tiden. Och inte blir det mindre när den ska börja jobba fullt ut.

FAKTA STATSMINISTERVALET

Riksdagen har valt moderatledaren Ulf Kristersson som Sveriges nye statsminister. Röstsiffrorna blev 176 ledamöter från M, L, KD och SD som röstade för att släppa fram honom. 173 ledamöter från S, MP, C och V röstade rött.

Kristersson kommer att avge sin regeringsförklaring klockan 9.30 på tisdagen. Därefter ska han presentera ministrarna i den nya regeringen, som kommer att bestå av M, KD och L.

Regeringsskiftet sker formellt efter lunch på tisdag, vid en konselj på slottet.

Kristersson är Sveriges 35:e statsminister.

Källa: SVT

Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen