NY RAPPORT: Så lockas förstagångsväljare – tydlig trend

2022 04 05

Sociala medier kan bli avgörande för utgången av valet 2022 i Sverige.

Det visar en ny rapport från Internetsstiftelsen.

Förstagångsväljare lockas

– Väljarna födda på 90- och 00-talet använder oftare sociala medier för politisk information, skriver stiftelsen i rapporten.

En trend som indikerar att förstagångsväljare i stor utsträckning får sin information om svensk politik från olika sociala medier och således påverkas deras politiska uppfattning av flödet i populära kanaler.

Framträdande roll

Framförallt nås unga väljare av politisk  information från Facebook och Twitter, men de använder också Tiktok i stor utsträckning, vilket åldersgruppen är tämligen ensamma om i Sverige.

– Det vi ser är att sociala medier spelar en mer framträdande roll i årets val och jag tror det kommer vara ännu viktigare till valet 2026, säger Björn Appelgren, folkbildningsansvarig på Internetstiftelsen, till SVT.

Engagemang och intresse

Sociala medier lyfts överlag fram som en plattform som gynnar ett öppet debattklimat och som en plats som väcker ett stort engagemang och intresse.

Men det finns en del farhågor med plattformens dominerande ställning bland unga väljare.

Gynnar konfrontation och förenkling

– De sociala plattformarnas innehåll drivs av algoritmer som gynnar konfrontation och förenkling snarare än fördjupande samtal och ömsesidig förståelse. Det är inte helt säkert att våra flöden i sociala medier är de bästa verktygen för att förstå en komplex och svåröverskådlig värld, skriver Internetstiftelsen i sin rapport.

En politisk utmaning

Björn Appelgren konstaterar att det hårda debattklimatet på sociala medier även påverkar politiker som försöker använda sociala medier för att nå ut till väljare. Det konstaterar han för SVT:

– För avsändaren är det en utmaning att hitta rätt väljargrupp och kunna anpassa sin information efter den kanalen. För den som tar emot politisk information är det av källkritisk karaktär – är den här politiska information tillförlitlig? 

Lågt förtroende

Även fast en majoritet av unga väljare använder sociala medier som en huvudkälla för politisk information är förtroendet för informationen som delas betydligt lägre än för traditionella medier. Även fast en stor del av det politiska flödet i sociala medier består av artiklar från traditionella medier.

Läs hela rapporten här

Foto: C. Wiediger

Text: Redaktionen


Stoppar export av bensin

2024 03 01

Rysslands diktator Vladimir Putin och hans regim stoppar exporten av bensin från landet.

Rysslands premiärminister Mikhail Mishustin har godkänt ett förbud.

Förbudet gäller bensinexport.

Det rapporterar Reuters.

Undantag

Det finns några undantag i och med förbudet.

– Det tillfälliga exportförbudet gäller inte de överenskomna volymer av leveranser till Mongoliet, Uzbekistan, Abchazien och Sydossetien, uppger RBC.

I övrigt kommer förbudet att realiseras från och med den 1 mars 2024.

Då börjar det gälla

Förbudet gäller i sex månader från och med i morgon, fredag.

Det finns en förklaring till varför Ryssland väljer att införa förbud mot export av bensin.

– Vice premiärminister Alexander Novak talade tidigare till premiärministern och föreslog att införa det tillfälliga förbudet, uppger Reuters.

Anledningen till förslaget är att Alexander Novak insett att den säsongsmässiga efterfrågan på bränsle snart kommer att ta fart på den inhemska marknaden, något som premiärministern nu bestämt sig för att lyssna på.

Genom att stoppa exporten räknar man med att kunna hålla de inhemska priserna nere.

Inte första gången

Det är inte första gången som Ryssland inför ett förbud mot export av bränsle.

I september förra året införde landet ett förbud mot bränsleexport.

Det fanns dock några undantag från exporten. Vitryssland, Kazakstan, Armenien och Kirgizistan behövde inte följa beslutet. 

Anledningen till förbudet var detsamma då som nu.

Nästan alla restriktioner togs sedan bort i november.

Jättefartyg till Sverige

Tidigare i veckan anlände ett jättefartyg med rysk fossilgas till Sverige. 

Fartyget ankom till Nynäshamn utanför Stockholm.

Köparen av fossilgasen är det finska statliga energiföretaget Gasum som har ett avtal med den ryska gasjätten Gazprom.

Gasum levererar i sin tur bland annat till Raffinaderiet Nynas AB som tar emot gasen, trots att bolaget sedan mars 2022 bojkottar inköp av ryska råvaror.

Trots bojkotten fortsätter Nynas AB att använda rysk fossilgas.

I en kommentar till P4 Stockholm tidigare i veckan uppgav bolaget att de ”krävt att Gasum ska sluta leverera rysk gas” och att de är ”besvikna över att det fortsätter”.

– Utan leveranserna av flytande naturgas så skulle 300 personer på anläggningen i Nynäshamn förlora jobbet, uppgav Nynas kommunikationsdirektör Hans Östlin i en skriftlig kommentar till P4 Stockholm.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen


BEKRÄFTAT: Ryskt militärplan nära Helsingfors

2024 02 29

Ett ryskt spaningsplan har tagit sig in i närheten av Helsingfors.

Det ryska militärplanet, som är av typen Il-20, ska ha flugit strax sydost om den finska huvudstaden.

Finlands försvarsmakt har lagt locket på om händelsen.

– Ryssarna använder den bästa möjliga teknik som de har till sitt förfogande, säger generalstabens talesperson Henrik Gahmberg till Helsingin Sanomat.

Natoland blixtagerade

Incidenten fick Frankrike, ett annat medlemsland i Nato, att blixtagera.

Ett franskt Mirage-jaktplan skickades upp och jagade bort det ryska planet, bekräftar både franska och tyska försvarsstyrkor på X, tidigare Twitter.

– Igår aktiverades våra stridsflyg i Laage. Ett ryskt plan, Il-20, utan resplan, identifierades sydost om Helsingfors. Operationen avslutades efter visuell kontakt utan några efterföljande incidenter, framhåller det tyska flygvapnet.

Vill inte kommentera

Även om planet befann sig nära Helsingfors ska det inte ha trätt in i finskt luftrum, enligt den finska generalstaben.

Händelsen ska ha ägt rum i måndags, men bekräftats offentligt först under onsdagskvällen.

– Planet flög utan transponder, så det måste identifieras genom en identifieringsflygning. Jag kommer inte kommentera om det finska flygvapnet var inblandat i identifieringen, säger Henrik Gahmberg.

Flyger 685 km/h

Militärplanet Il-20 är ett mycket avancerat spaningsplan som funnits i bruk sedan 1970.

I Natokretsar går planet under kodnamnet “Coot-A” och maxhastigheten uppnår 685 kilometer i timmen.

Enligt Pekka Tover, tidigare underrättelsechef för generalstaben, är flygets närvaro kring Finland inte exceptionellt, men ska tas på allvar.

– I de här lägena ska man av säkerhetsskäl åka upp och se vad de gör, säger han till Ilta-Santomat.

Väcker frågor

Jarno Limnélli, riksdagsledamot tillika docent vid Försvarshögskolan i Finland, menar att liknande incidenter kring Östersjön kan väcka frågor.

– Ryska militärflyg flyger i Östersjöområdet och det kan de göra så länge de vistas utanför statens luftrum, säger han till samma tidning.

– Närhelst speciella flygplan eller fartyg rör sig nära statsgränserna kan det finnas någon form av kraftuppvisning i bakgrunden. De visar att sådan utrustning finns och flygs så här nära.

Foto: J. Kemppainen

Text: Redaktionen