NY RAPPORT: Så lockas förstagångsväljare – tydlig trend

2022 04 05

Sociala medier kan bli avgörande för utgången av valet 2022 i Sverige.

Det visar en ny rapport från Internetsstiftelsen.

Förstagångsväljare lockas

– Väljarna födda på 90- och 00-talet använder oftare sociala medier för politisk information, skriver stiftelsen i rapporten.

En trend som indikerar att förstagångsväljare i stor utsträckning får sin information om svensk politik från olika sociala medier och således påverkas deras politiska uppfattning av flödet i populära kanaler.

Framträdande roll

Framförallt nås unga väljare av politisk  information från Facebook och Twitter, men de använder också Tiktok i stor utsträckning, vilket åldersgruppen är tämligen ensamma om i Sverige.

– Det vi ser är att sociala medier spelar en mer framträdande roll i årets val och jag tror det kommer vara ännu viktigare till valet 2026, säger Björn Appelgren, folkbildningsansvarig på Internetstiftelsen, till SVT.

Engagemang och intresse

Sociala medier lyfts överlag fram som en plattform som gynnar ett öppet debattklimat och som en plats som väcker ett stort engagemang och intresse.

Men det finns en del farhågor med plattformens dominerande ställning bland unga väljare.

Gynnar konfrontation och förenkling

– De sociala plattformarnas innehåll drivs av algoritmer som gynnar konfrontation och förenkling snarare än fördjupande samtal och ömsesidig förståelse. Det är inte helt säkert att våra flöden i sociala medier är de bästa verktygen för att förstå en komplex och svåröverskådlig värld, skriver Internetstiftelsen i sin rapport.

En politisk utmaning

Björn Appelgren konstaterar att det hårda debattklimatet på sociala medier även påverkar politiker som försöker använda sociala medier för att nå ut till väljare. Det konstaterar han för SVT:

– För avsändaren är det en utmaning att hitta rätt väljargrupp och kunna anpassa sin information efter den kanalen. För den som tar emot politisk information är det av källkritisk karaktär – är den här politiska information tillförlitlig? 

Lågt förtroende

Även fast en majoritet av unga väljare använder sociala medier som en huvudkälla för politisk information är förtroendet för informationen som delas betydligt lägre än för traditionella medier. Även fast en stor del av det politiska flödet i sociala medier består av artiklar från traditionella medier.

Läs hela rapporten här

Foto: C. Wiediger

Text: Redaktionen