NY RAPPORT: Katastrofen närmar sig

2022 04 04

Klimatutsläppen måste minska senast 2025 annars närmar sig världen en klimatkatastrof.

Det konstaterar FN:s generalsekreterare Antonio Guterres efter att FN:s klimatpanel IPCC:s nya rapport om global uppvärmning offentliggjorts i dag.

Högsta nivån någonsin

Människans utsläpp av koldioxid har nått en rekordnivå och kurvan pekar rakt uppåt. Inom tre år måste trenden brytas.

Annars kommer vi misslyckas med Parisavtalets mål, att begränsa den globala uppvärmningen till först 2 och sedan 1,5 grader, skriver IPCC i rapporten.

För att nå målet måste utsläppen halveras till 2030, konstaterar klimatpanelen.

På väg mot en klimatkatastrof

Enligt FN:s generalsekreterare Antonio Guterres så håller tiden på att rinna ut.

– Vi är på väg mot en klimatkatastrof, säger han på en presskonferens på måndagen, kort efter att rapportens sista del publicerats.

Han kritiserar världsledare och företag för att inte agera.

De ljuger

– Den senaste IPPC-rapporten är en litania av brutna löften. Vissa regerings- och företagsledare säger en sak, men gör en annan. De ljuger. Det är dags att sluta bränna upp vår planet, skriver Antonio Guterres på Twitter.

Stora investeringar krävs

I sin rapport konstaterar IPCC att det krävs stora investeringar i system som kan göra det möjligt för världen att klara klimatmålen. Sådana investeringar måste öka tre till sex gånger, enligt rapporten.

Kapital finns, men regeringar måste planera och underlätta för en sådan utveckling.  

Flera aspekter

– Det finns ett behov att skruva upp investeringar i förnybar energi, el- och transportinfrastruktur, energieffektivisering mm, säger Lars J. Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet och författare till IPCC-rapportens kapitel 11, till SVT och tillägger:

– Det räcker inte med forskning och innovation. Det är också viktigt med marknadsskapande åtgärder. Exempelvis minska risker med investeringar, bygga ut system för bättre återvinning och stärka elnäten.

Cement, stål och plats

 I världsindustri kan en ökning av material som cement, stål och plast tydas. Material som står för stora utsläpp.

– Man måste dämpa efterfrågan på de här materialen. De måste användas effektivare och återvinningen förbättras och vi behöver fossilfria råvaror till kemiindustrin, säger Lars J. Nilsson, till SVT.

Foto: C. LeBoutillier

Text: Redaktionen