NY FORSKNING: Positivt besked för småbarnsföräldrar

2023 06 11

En ny studie visar ett positivt samband för småbarnsföräldrar.

Det är ingen ovanlighet att föräldrar till småbarn lider av sömnproblem och trötthet.

Däremot visar en ny studie från Stockholms universitet att svenska småbarnsföräldrar har en betydligt lägre risk att dö jämfört med föräldrar som har äldre barn.

Framför allt är det de yttre dödsorsakerna, som olyckor och självmord, där risken är lägre.

– Resultaten stödjer tidigare studier som funnit att om man har ett litet barn så leder det till en avsevärd minskning av riskbeteende och ohälsosam livsstil, vilket bidrar till lägre risk att dö, säger Sven Drefahl, forskare vid SU.

Jämställdhet en fördel

Ett annat syfte med studien har varit att undersöka effekterna på svenska fäder.

Det visar sig att svenska män, precis som kvinnor, upplever en överlevnadsfördel när barnen är små.

– Vi antog att effekten av det yngsta barnets ålder skulle vara mindre uttalad för fäder på grund av biologiska skillnader och traditionella könsroller. 

– Men resultaten tyder på att svenska män också påverkas positivt av sitt engagemang i att uppfostra sina barn, säger forskaren Eleonora Mussino.

Kan handla om livsstil

Forskarna har jämfört föräldrar i samma ålder som har både yngre och äldre barn.

Överlevnadsfördelen gäller för alla dödsorsaker, och kan ha att göra med beteendemässiga faktorer såsom rökning och konsumtion av alkohol.

Kan behöva stöd

Trots det positiva sambandet mellan att vara småbarnsförälder och lägre dödsrisk finns det fortfarande utmaningar.

Att uppfostra småbarn kan innebära ett behov av stöd, och där finns bland annat barn-och ungdomspsykiatrin som resurs.

– Vi kan ge råd om hur man kan skapa rutiner och struktur i vardagen och stötta föräldrarna genom terapeutiska samtal med fokus på föräldraskap, men också erbjuda mer intensiva insatser om det behövs, framhåller BUP.

Behandling vid behov

BUP erbjuder även samspelsbehandling för att stärka relationen mellan småbarn och föräldrar vid behov.

– Behandlingen kan hjälpa föräldrarna att bättre förstå barnets uttryck, känslor och reaktioner.

Foto: G. Pierce

Text: Redaktionen