LÄKARE: Så här mycket räcker det att du tränar

2023 07 19

Du behöver sannolikt inte träna så mycket som många rekommendationer hävdar.

Den slutsatsen drar nu flera forskare efter nya studier på området.

89 000 vuxna individer har ingått i undersökningen och under en hel vecka mättes deras respektive träningsnivåer.

Och studien fann att så kallade “helgkrigare” som enbart tränar på lördagen och söndagen, när man vanligtvis är ledig, var lika friska som de som tränade varje dag.

1-2 gånger i veckan

Studien har publicerats i tidskriften JAMA och är den största som specifikt undersökt risken för hjärtattacker och stroke kopplat till när och hur många gånger man tränar eller motionerar.

– Att öka sin fysiska aktivitet, även om det bara är en eller två dagar i veckan, kan förbättra dina kardiovaskulära resultat, säger hjärtspecialisten Patrick Ellinor från Massachusetts General Hospital i en kommentar till The Sun.

Med kardiovaskulära resultat syftar han på sjukdomar som påverkar hjärta och blodkärl.

Samma som om man sprider ut

I undersökningen jämfördes både de som enbart tränade på helgen och de som tränade fler dagar än så med personer som inte var fysiskt aktiva överhuvudtaget.

Den förstnämnda gruppen var 38 procent mindre benägna att drabbas av hjärtsvikt, medan de som spred ut sin träning bedömdes löpa 36 procent mindre risk för samma sak.

Även när det gäller strokerisken var siffrorna nästan likvärdiga.

De som tränade två dagar i veckan var 21 procent mindre benägna att drabbas. Om man spred ut sin träning var siffran 17 procent.

– Fysisk aktivitet koncentrerad inom en till två dagar var associerad med liknande lägre risk för kardiovaskulära utfall jämfört med mer jämnt fördelad aktivitet, betonar Patrick Ellinor.

Stillasittande hot mot folkhälsan

Att ge för generella träningsråd kan dock vara vanskligt eftersom det ofta handlar om individuella behov, betonar Karolinska institutet på sin hemsida.

En del allmänna råd kan dock ges.

– Att röra på sig skyddar mot många sjukdomar och vår stillasittande livsstil betraktas som hot mot folkhälsan, har vetenskapsjournalisten Annika Lund skrivit i Medicinsk Vetenskap tidigare.

– Därför rekommenderas svenskar att ta minst en halvtimmes rask promenad varje dag, alternativt motionera på högre intensitetsnivå minst tre gånger i veckan.

LÄS MER: Nya rekommendationer – så många steg bör du gå varje dag

Foto: A. Adeoye

Text: Redaktionen