Nya rekommendationer: Så många steg ska du gå varje dag

2023 03 24

Att gå 10 000 steg om dagen är ett budskap som många har hört förr.

Frågan har dock varit om det egentligen funnits något vetenskapligt belägg för rekommendationen.

Rådet togs från början fram relativt godtyckligt som ett enkelt budskap om att röra på sig, skriver Karolinska institutet på sin hemsida.

– Forskningen säger att minst 7 000 steg motsvarar den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet som Världshälsoorganisationen står bakom, säger Eva Jansson, professor emerita vid institutionen för laboratoriemedicin på KI.

Nya rekommendationen

Nu har en purfärsk studie undersökt saken på nytt, rapporterar tidningen The Sun.

Och i den studien är rekommendationen betydligt lägre än både 7 000 och 10 000, åtminstone när det gäller för människor som börjar komma upp i åren.

Nytt är istället att det viktigaste inte är att nå upp i ett specifikt antal steg – det viktigaste är att gå 500 extra steg om dagen jämfört med vad du gör nu.

– Vi blev förvånade när vi upptäckte att varje ytterligare 500 steg hade en så stor fördel för hjärthälsan, säger Erin Dooley från University of Alabama, som ligger bakom studien.

Risk för hjärtsjukdomar minskar

I studien ingick 450 personer över 70 år.

Resultaten visade bland annat att risken för hjärtsjukdomar kan minska med så mycket som 14 procent – bara av de extra 500 stegen varje dag.

– Steg är ett enkelt sätt att mäta aktivitet, och fler dagliga steg var förknippade med en lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomsrelaterade omständigheter hos äldre vuxna, säger Erin Dooley.

77 procent mindre risk

Deltagarna i studien bar stegräknare på höften i minst tio timmar under minst tre dagar. Tre och ett halvt år senare följdes deltagarna upp av forskarna för att se om de hade utvecklat just någon sjukdom relaterad till hjärtat.

Det visade sig att deltagarna som gått cirka 4 500 steg om dagen hade 77 procent mindre risk att drabbas av hjärtsjukdom, stroke eller hjärtsvikt än vuxna som gick 2 000 steg eller mindre varje dag.

Bara 3,5 procent av de som gick 4 500 steg drabbades av något av nämnda tillstånd, jämfört med 12 procent i gruppen som hade gått färre än 2 000 steg.

Annat sätt att mäta

Karolinska institutet har emellertid poängterat att rekommendationer sällan ges i ett exakt antal steg, utan snarare i termer av intensitet, varaktighet och frekvens.

– Den säger att man bör vara fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka på måttlig intensitet (till exempel en rask promenad) eller 75 minuter per vecka på hög intensitet (till exempel löpning), framhåller KI i en artikel på universitets hemsida.

Foto: M. Timberlake

Text: Redaktionen