KYRKOVALET: Här är valresultatet

2021 09 20

Vänstern ökar kraftigt och fördubblar sina mandat samtidigt som SD backar.

Nu har 99,8 % av rösterna räknats i kyrkovalets valt till kyrkomötet vilket är Svenska Kyrkans motsvarighet till riksdagen. Vänstern i Svenska Kyrkan (Visk) ökar kraftigt och går från 3,8 till 7,3 % jämfört med kyrkovalet 2017. Det ger Vänstern dubbelt så många mandat då de ökar från 9 till 18. 

Överhuvudtaget ses en framgång för vänstersidan i valet då ökningarna för Vänstern och Miljöpartister i Svenska Kyrkan tillsammans med Öppen Kyrka är större än Socialdemokraternas tapp. SD och Centern backar samtidigt som Politiskt Obundna i Svenska Kyrkan POSK ökar.

Här är valresultatet parti för parti:

7,3 % (+3,5) Vänstern i SvK

3,3 % (+0,9) Miljöpartister i SvK

27,6 % (-2,7) Socialdemokraterna

5,4 (+1,0) Öppen Kyrka

1,6  (-1,3) Fria Liberaler

11,1 (-2,6) Centern

0,6 % (+0,6) Himmel & Jord

8,0 % (-0,8) Borgerligt Alternativ

19,5 % (+2,4) Politiskt Obundna POSK

3,5 (-0,5) Frimodig Kyrka

2,8 % (-0,2) Kristdemokrater i SvK

7,8 % (-1,5) SD

1,2 (+1,2) Alternativ för Sverige

ANALYS

Socialdemokraterna behåller sin ställning som klart största grupp i Svenska Kyrkan även om man backar i valet jämfört med 2017. Vänstersidan går dock sammantaget framåt med hjälp av Vänsterns och Miljöpartisternas framgångar och även Öppen Kyrka - som liknar vänstersidan då de kampanjat för samkönade pars rätt att kunna vigas - ökar i valet. Också Himmel & Jord, som värnar biologisk mångfald och naturens värden, röner framgångar och tar sitt första mandat.

Mitten och högern

I mitten backar Fria Liberaler och Centern även om Centern behåller en stark ställning inom kyrkopolitiken. Borgerligt Alternativ, som förr var Moderaterna, backar en aning samtidigt som både Kristdemokrater i Svenska Kyrkan och konservativa Frimodig Kyrka backar.

Sverigedemokraterna backar också i kyrkovalet samtidigt som ytterhögerpartiet Alternativ för Sverige tar sina första mandat.

[yop_poll id="623"]