Vattenfall presenterar jättesatsning

2023 04 18

Vattenfall vill bygga ut vattenkraften på fyra ställen i landet.

Det är på grund av den ökade efterfrågan på el som Vattenfall vill bygga ut vattenkraften.

Förstudier i Umeälven och Lule älv har nu inletts, rapporterar SR.

“Väldigt välkommet besked” 

Regeringen är positiva till den nya satsningen.   

– Det är ett väldigt välkommet besked, säger miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari (L) till SVT. 

Skulle alla satsningar genomföras kommer det att resultera i nästan lika mycket effekt som Sveriges största vattenkraftverk. 

Fyra platser 

Idag är Vattenfall den största vattenkraftsproducenten i Sverige. Idag finns det redan kraftstationer på de fyra platser som utbyggnaden planeras att ske.

Projektet är en miljardsatsning från Vattenfall. 

– Det är väldigt unikt, vi har inte byggt storskaligt i Sverige sedan 1990-talet så det är första gången på 30 år som vi går ut och meddelar att expandera vår verksamhet, säger Vattenfall Vattenkrafts vd Johan Dasht till SR. 

Starta gamla kraftverk 

Pumpkraftverket i Umeälven vid Juktans kraftstation har varit nedlagt i 27 år. Vattenfall undersöker sedan några år tillbaka om det går att återställa. 

De vill även göra en utbyggnad i Lule älv genom att bygga ett nytt aggregat vid Messaure kraftstation, samt återstarta Sveriges största vattenkraftverk, Harsprånget.  

I drift 2026 

De hoppas att något av projekten som de har valt att satsa på kommer att vara i drift redan år 2026. Däremot är processen för övriga projekt lång och de kommer att behöva ta hänsyn till de miljöeffekter som krävs. 

– Initialt så bedömer vi att de har väldigt begränsade effekter. I vissa fall handlar det om nya aggregat och vissa fall om att öka flödena i vattendomarna, säger Johan Dasht.

Vill bygga ut 

Regeringen anser att all fossilfri energiproduktion i Sverige behövs byggas ut och att det kommer behöva ske snabbare. 

– Jag tror att det är viktigt att vara tydlig med att det politiska stödet finns, säger Romina Pourmokhtari till SVT. 

Vattenfall väntar nu på tillstånd att starta deras projekt. Bolaget är oroligare för den långa tillståndsprocessen än att det blir några protester vid de berörda områdena. 

Foto: Vattenfall

Text: Redaktionen