SVERIGE: Varning inför influensasäsongen

2022 11 09

Årets säsongsinfluensa kan slå extra hårt och riskgrupper befaras vara extra utsatta när influensasäsongen närmar sig.

Anledningen är att immuniteten försämrats under pandemiåren då många isolerade sig på grund av smittorisken, rapporterar SR Ekot.

"Extra viktigt"

Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Blekinge, framhåller att det är extra viktigt att skydda sig mot influensan i år.  Även om influensavaccinet inte ger ett hundraprocentigt skydd så lindrar det symtomen och skyddar mot allvarlig sjukdom.

– Risken är att vi har en lägre immunitet och då är risken större att det är fler som blir sjuka. Den stora nyttan med vaccinet är att man kan minska risken väsentligt för att drabbas av en allvarlig sjukdom, säger han till SR.

Vaccinationen har dragit igång

Folkhälsomyndigheten har inlett den allmänna vaccinationen mot säsongsinfluensan.

– Vaccinet rekommenderas främst till riskgrupperna, det vill säga de som riskerar att bli allvarligt sjuka: gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar såsom kronisk hjärt- eller lungsjukdom, framhåller myndigheten.

Allmän  influensavaccination av riskgrupper påbörjas i hela landet den 8 november. Personer i riskgrupper kan även få en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19. 

– Det är viktigt att personer i riskgrupper får skydd mot både säsongsinfluensa och covid-19 eftersom båda virusen kan orsaka svåra infektioner. Vaccination är det bästa sättet att få skydd mot allvarlig sjukdom och död för personer som tillhör en riskgrupp, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Kan bli intensivt

Enligt Folkhälsomyndigheten är det för tidigt för att säga hur säsongens influensaepidemi kommer att utvecklas, men det finns en betydande risk för att den blir svårare än tidigare år.

– Spridningen av influensa har varit relativt låg i Sverige de senaste tre vintrarna, vilket betyder att fler nu är mottagliga för att smittas och insjukna. För de flesta går infektionen över av sig själv efter en veckas feber, muskelvärk, hosta och snuva eller som en lindrigare förkylning. Men en del personer drabbas hårdare, skriver myndigheten.

AnnaSara Carnahan rekommenderar personer att stanna hemma vid symptom.

– Influensa, covid-19 och andra luftvägsinfektioner kan ge samma symtom. Det är viktigt att stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta, feber och muskelvärk. På det sättet minskar vi smittspridningen av de olika virus som cirkulerar.

Fakta vaccination mot säsongsinfluensan

  • Den allmänna vaccinationen mot säsongsinfluensa startade den 8 november. Fram till den 4 december prioriteras vaccination av riskgrupper.
  • För personer i riskgrupper är vaccinationen mot influensa kostnadsfri. Om det är aktuellt med en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 kan den ges samtidigt som influensavaccinet i de flesta situationer.
  • Samtliga personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO) erbjuds precis som förra året ett förstärkt influensavaccin.
  • Från och med den 5 december kan personer som inte ingår i de prioriterade grupperna erbjudas vaccination.
  • Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: T. Barbhuiya

Text: Redaktionen