JUST NU: Varnar för nytt dödligt virus

2022 05 31

Klimatförändringar ökar risken för nya sjukdomar.

Det säger  epidemiologen Emma Frans i en intervju med SVT Nyheter.

Hon varnar för att fästingar som bär på  Krim-Kongoviruset finns i Sverige.

– Fästingarna ser man nu börjar krypa till nordligare breddgrader, säger hon och betonar att den globala uppvärmningen ökar risken för att sjukdomar sprids från djur till människa.

Tvingas röra på sig

– Generellt kan man säga att klimatförändringar gör att djurens naturliga miljö inte längre är anpassad efter deras förutsättningar, vilket gör att de måste hitta nya boplatser, konstaterar Emma Frans.

Detta leder i sin tur till att djuren tvingas närma sig människor.

– När kontakten mellan djur och människor ökar så ökar även risken att såna här smittor hoppar mellan arterna, säger Emma Frans till SVT.

Dödligt virus

Kim-Kongoviruset tros har spridit sig till Europa från Afrika och Mellanöstern. Viruset kan vara dödligt. Enligt Folkhälsomyndigheten uppskattas dödligheten vara så hög som 30 procent. 

Än så länge finns det inga rapporterade fall i Sverige.

Kan få fäste

Virologiprofessorn och virusexperten Ali Mirazimi har tidigare varnat för en snabb spridning om viruset väl får fäste i Sverige.

–  Fästingen trivs fortfarande inte så bra här. Men vi har sett att när fästingen väl får fäste, då tar det bara några år innan viruset har dykt upp. Det har vi sett i Spanien, fastslog han i en intervju med SVT Nyheter.

Fakta Krimkongoviruset

  • Människor smittas via bett av fästingar av arten hyaloma. Fästingarna biter ofta tamboskap som häst, kor, får och getter. Djuren får inte sjukdomssymptom.
    Smittan kan även överföras via infekterat blod och vävnad både från djur, till exempel vid slakt och från människa i vårdmiljö.
  • Den drabbade insjuknar med feber, muskelvärk, huvudvärk, bukvärk ledsmärtor och kräkningar. Därefter kan blödningar från hud och kroppsöppningar uppkomma. Dödligheten kan vara så hög som trettio procent.
  • Inkubationstid varierar mellan 1-13 dagar.
  • Det finns inget tillgängligt vaccin
  • Krim-Kongovirusinfektion klassas enligt smittskyddslagen som samhällsfarlig sjukdom, och inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren och till Folkhälsomyndigheten.
  • Sjukdomens namn kommer av att sjukdomen upptäcktes på Krim 1944 och viruset isolerades i Kongo 1956.
  • Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: E. Karitz

Text: Redaktionen