JUST NU: V går till hårt angrepp mot Jens Stoltenberg

2023 03 07

Vänsterpartiet riktar hård kritik mot Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg som i dag befinner sig i Stockholm för ett möte med statsminister Ulf Kristersson (M).

Enligt Håkan Svenneling, Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson, har Stoltenbergs ”passiva agerande” i den svensk-finska Natprocessen passat Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan som handen i handsken.

– Det är uppenbart så att Stoltenberg har stärkt Erdogans förhandlingsposition genom sitt agerande. Det har lett till att regeringen tvingas skita i juristerna i Lagrådet och i stället lyssna på Erdogan, säger Håkan Svenneling till Expressen.

V-politikern syftar på den kritik som Lagrådet framfört mot den nya terrorlagen i Sverige. 

– Han har rekommenderat Sverige och Finland att förhandla med Turkiet separat i stället för att stå upp för Natos ”Open door policy”. Det har ju lett till konsekvenser i svensk lagstiftning, säger Håkan Svenneling.

Starka invändningar

Lagrådet har framfört starka invändningar mot  regeringens förslag om att införa ett nytt brott i terroristbrottslagen – deltagande i en terroristorganisation.

Lagrådet pekar på en rad problem med det nya lagförslaget.

– Det finn en tydlig risk för att det kommer att innebära en alltför långtgående kriminalisering sett till det behov som kan finnas. Det är också tveksamt om det uppfyller de krav på tydlighet som måste ställas på strafflagstiftning, framhåller juristerna och tillägger:

– Slutsatsen blir att förslaget inte i nuvarande skick bör läggas till grund för lagstiftning.

Regeringen står fast

Statsminister Ulf Kristersson  har meddelat att regeringen, trots kritiken, är fast beslutna att införa lagen.

Den nya terrorlagen ses som en viktig del i Sveriges Natoförhandlingar med Turkiet. Ankara har krävt att Sverige ska agera hårdare mot personer som kopplas till terrorism.

Nobbade MP och V

Klockan 18 på tisdagskvällen håller Ulf Kristersson en gemensam pressträff med Jens Stoltenberg.

Samtliga riksdagspartier var inbjudna till dagens möte förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som är emot ett svenskt Natomedlemskap. 

Foto: Nato 

Text: Redaktionen