Ny milstolpe för Sverige

2022 10 10

Sveriges befolkning har ökat och passerar nu 10,5 miljoner invånare i landet.

Det meddelar Statistiska centralbyrån i ett pressmeddelande idag.

Nya milstolpen nåddes någon gång i augusti och i slutet av månaden var invånarantalet uppe i 10 502 959 personer.

Den officiella befolkningssiffran för 2021 var 10 452 326 invånare.

– Enligt vår preliminära statistik för 2022 har befolkningen ökat med drygt 50 000 personer under årets första åtta månader, säger Ann-Marie Persson, befolkningsstatistiker på SCB.

Två faktorer

Myndigheten pekar ut framför allt två faktorer som gjort att Sveriges invånarantal växer.

Dels har det fötts fler än vad det har dött.

Det har även invandrat fler personer till Sverige än vad det har utvandrat under 2022.

Just den senare anledningen har varit en stor förklaring till Sveriges folkökning de senaste åren, enligt SCB.

– De senaste åren har befolkningen vuxit snabbt. Den senaste ökningen från 10 miljoner till 10,5 miljoner invånare tog knappt sex år, säger Ann-Marie Persson.

11 miljoner 2032

År 1969 passerade Sveriges befolkning 8 miljoner invånare.

2004 nådde vi 9 miljoner.

Därefter har utvecklingen tickat på i högre fart. I början av 2017 kom Sverige upp i 10 miljoner invånare.

Det lär dock dröja innan Sverige når nästa milstolpe: 11 miljoner invånare.

– Nästa halvmiljon beräknas ta lite längre tid än den vi precis passerade. Enligt vår senaste befolkningsframskrivning beräknas folkmängden vara 11 miljoner år 2032, alltså om 10 år, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

Störst befolkningsökning till 2100

Redan tidigare i år spåddes en befolkningsökning i Sverige.

Enligt en undersökning från Eurostat beräknas Sverige få störst befolkningsökning i EU till år 2100, vilket skulle höja invånarantalet till cirka 13,7 miljoner.

Det skulle innebära att Sverige blir det sjunde befolkningstätaste landet i EU. I dag är Sverige det elfte befolkningsrikaste landet i unionen.

Främsta anledningen

Den främsta faktorn bakom Sveriges troliga ökning är den förväntade invandringen under de kommande 80 åren. Om in- och utvandringen skulle avstanna helt och hållet skulle det få motsatt effekt. 

Utan migration skulle Sveriges befolkningsmängd krympa till 8,6 miljoner år 2100, enligt Eurostats siffror.

Även andra EU-länder skulle påverkas.

– Länder som Italien, Malta och Spanien skulle då i princip halvera sin befolkningsmängd jämfört med i dag, enligt kalkylen, rapporterar Europaportalen.

Den totala förväntade befolkningsmängden i EU 2100 skulle sjunka från 416 miljoner till 291 miljoner om migrationen avstannade helt och hållet. 

Foto: T. Williams

Text: Redaktionen