Tusentals pensionärer riskerar rejäl ekonomisk smäll

2023 03 07

Under 2022 betalades 668 miljoner kronor ut felaktigt i bostadstillägg.

Tillägget fungerar som ett skattefritt bidrag till pensionärer med låg pension som inte klarar av att betala för hela sitt boende.

Men ansökningarna innehåller ofta fler fel än rätt.

Pensionsmyndigheten hittar och åtgärdar många fel, men de senast åren har antalet personer som blivit återbetalningsskyldiga för felaktigt utbetalda bostadstillägg ökat markant, rapporterar DN.

Totalt handlar det om 668 miljoner kronor som betalats ut i felaktiga bostadstillägg. Siffran motsvarar drygt 5,6 procent av de totala utbetalningarna.

Över 13 000 personer kan bli återbetalningsskyldiga, enligt en utredning av Pensionsmyndigheten.  

– Det motsvarar en ökning om 32 procent de senaste fem åren, framhåller DN.

Återbetalningskravet gäller i vissa fall hela beloppet som utbetalats, trots att Pensionsmyndigheten inte upptäckt felet till en början.

Kräver ny utredning

Bostadskostnad, familjesituation och totala tillgångar påverkar hur mycket respektive person kan få i bostadstillägg. I snitt får en berättigad pensionär strax under 40 000 kronor per år.

Inspektionen för socialförsäkring, ISF, har tidigare kritiserat Pensionsmyndighetens arbete med bostadstillägget.

– Trots flera satsningar de senaste åren har Pensionsmyndigheten fortsatt stora problem med bostadstillägget i form av långa handläggningstider och en stor mängd oavslutade ärenden. Det drabbar pensionärer med låga inkomster som kan få vänta länge på sina pengar och riskerar att bli återbetalningsskyldiga, framhöll ISF i ett pressmeddelande i juni 2022.

Myndigheten har föreslagit att regeringen ska utreda om det är möjligt att förenkla regelverket så att bostadstillägget blir enklare att hantera.

Trots uppmaningen har ingen utredning inletts.

”Komplex regelverk”

Sabina Masic, enhetschef för bostadstillägg på Pensionsmyndigheten, beskriver ansökningsprocessen som ”komplex”.

– Det är ett komplext regelverk där många uppgifter kan påverka vilken ersättning man är berättigad. Det gäller både när man först lämnar sin ansökan, men också under tiden man får ett bostadstillägg, säger hon till DN.

Foto: B. Macdonald

Text: Redaktionen