JUST NU: Svidande kritik mot Sveriges coronahantering

2022 05 17

Riksrevisionen anklagar regeringen för att ha känt till att det rådde brist på skyddsutrustning redan före pandemin.

Det fanns stora brister i landets lager av skyddsutrustning redan innan dess att coronaviruset bröt ut i Sverige. Regeringen och myndigheterna kände till detta men underlät att göra någonting åt saken, vilket fick förödande konsekvenser när pandemin väl slog till.

Kritiken kommer från Riksrevisionen som har granskat Sveriges hantering av coronaviruset, rapporterar SVT.

Staten kände till problemet

Svensk sjukvårdspersonal larmade rejält om brist på personlig skyddsutrustning när coronaviruset svepte in över landet.

Problemet hade dock uppmärksammats flera gånger, utan åtgärd från staten att säkra tillgången till skyddsutrustning, rapporterar kanalen. 

Ställdes inte krav

Riksrevisionen anklagar regeringen och ansvariga myndigheter för att ha agerat alldeles för sent. På grund av de sena åtgärderna halkade man efter i arbetet med att minska smittspridningen.

– Regeringen och ansvariga myndigheter har varken ställt tydliga krav på beredskapslager eller erbjudit vägledning om hur de ska byggas upp, säger riksrevisor Helena Lindberg i myndighetens rapport.

Varnade i början av året

Redan i februari 2020 uppmanades regionerna av Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att öka lager av skyddsutrustning. 

Det dröjde emellertid till mars innan regeringen möjliggjorde och gav klartecken till Socialstyrelsen att säkra tillgången även i vård och omsorg. Vid det laget rådde det redan stor brist på medel, och priserna på den skyddsutrustning som fanns sköt i höjden. 

Myndigheterna inte överens

En stor förklaring till misslyckandet finner Riksrevisionen i en bristfällig samverkan mellan myndigheter, erfar Sveriges Radio.

Bland annat kritiseras samarbetet mellan Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket som enligt granskningen inte kunde komma överens om hur skyddsutrustningen skulle användas.

“Fokuserade på andra uppgifter”

– I kristider prövas hur ansvariga myndigheter hanterar sitt ansvar och sina roller. Myndigheterna fokuserade på sina andra kärnuppgifter snarare än på att samordna sina åtgärder för en effektiv krishantering, säger Helena Lindberg.

Foto: C. Schwarz

Text: Redaktionen