Sveriges elbolag tvingas säga ja till stort kundkrav

2023 10 11

Mängder med kunder har under en längre tid klagat på sina elbolag.

Såväl Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen har tagit emot många anmälningar från missnöjda elkonsumenter.

"Ingen påminnelse"

De inkomna klagomålen belyser samma sak.

Kunderna är upprörda över elbolagens hantering av avtal som är på väg att löpa ut – och framför allt förlängningen av dem.

– Konsumenter upplever att de inte fått någon påminnelse om att avtalet kommer att förlängas, framhåller Konsumentverket i ett pressmeddelande.

Saknas information

De som faktiskt har fått en påminnelse har andra saker att anmärka på.

Bland annat har klagomål framförts om att det saknas viktig information om priset, vilket gör att det blir svårt att ta ställning till en eventuell fortsättning.

Andra har belyst att påminnelserna varit mycket lätt att förväxla med reklam.

Myndigheterna agerar

Efter klagomålen agerar nu myndigheterna, meddelar Konsumentverket.

Med minst en månads varsel innan ett avtal går ut måste nu kunder ha fått tydlig information från elbolaget om vad som gäller.

– Vilket elavtal man har kan få stor ekonomisk betydelse. Därför är det viktigt att företagen är tydliga när de kommunicerar med sina kunder och följer de bestämmelser som finns, säger juristen Ulrika Edlund från Konsumentverket.

"Förutsätter förbättring"

Både Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen kommer nu att skicka ut brev till såväl elhandelsföretag i landet som branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

Där både förtydligas och påminns vilka regler som gäller.

– Myndigheterna förutsätter att företagen bättrar sig, uttrycker Konsumentverket.

En granskning av automatiskt förlängda elavtal kommer att göras under kommande år.

Det här gäller

Enligt Konsumentverket måste elbolagen elva upp till följande kriterier när informationen till kunderna skickas ut:

- Avtalet kommer förlängas om inte konsumenten säger upp det

- Det ska vara enkelt för mottagaren att se vilket pris som gäller

- Det ska gå att utläsa fullständigt elpris per kilowattimme och års- eller månadsavgift

- Elpriset ska anges i öre per kilowattimme

- Vid rörligt elpris måste elpriset anges med någon form av hänvisning till tidigare elpris

- Avtalets bindningstid och uppsägningstid måste finnas med

LÄS MER: Många känner sig lurade – anmäler elbolag

Foto: D. MacKay

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen