SVERIGE: Många känner sig lurade – anmäler elbolag

2022 10 09

Allt fler kunder anmäler elhandelsbolag.

Hittills i år har det inkommit 274 anmälningar till  Allmänna reklamationsnämnden (ARN) jämfört med 119 stycken under samma period 2021, rapporterar SR Ekot.

En stor del av anmälningarna är riktade mot den tyska energikoncernen Eon som är en av de största energiaktörerna i Sverige.

Majoriteten av anmälningar gäller automatiskt förlängda kontrakt. Flera kunder har haft avtal som löpt ut.

Enligt anmälningarna har elbolagen bundit upp kunderna i nya kontrakt med högre priser utan att ha fått ett godkännande.

Sofie Bredinger, marknadschef på Eon, säger att de alltid hänvisar sina kunder till ARN om det uppstår en tvist och att elbolaget har slutat att förlänga kunders fastprisavtal.

– Så fort situationen ändrades i mars 2022 så slutade vi att förlänga med fastprisavtal och förlängde istället med kunder som valde att inte vara aktiva med ett rörligt avtal, säger hon till SR.

Kan säga upp bundna avtal

Sveriges Radio har tidigare rapporterat att flera elbolag vill säga upp långa fleråriga elavtal med privatkunder med hänvisning till klausulen ”force majeure”.

Bolagen befarar att elpriserna kan vara höga under en lång tid, och deras ekonomi skulle kunna påverkas dramatiskt. Elbolagen vill  därför utnyttja klausulen och säga upp bundna avtal med kunder, enligt SR:s uppgifter.

Force majeure är en juridisk term som används för att beskriva under vilka onormala eller oförutsedda händelser som en avtalspart inte är bunden av sina förpliktelser enligt avtalet.

Stor oförutsedd händelse

Enligt elbolagen kan den nuvarande situationen med strypta gasleveranser och skenande elpriser kunna anses vara force majeure, en oförutsedd händelse, som ger upphov till att kunna bryta rådande elavtal med kunder.

I dag har många kunder långa elavtal som i dagsläget kan betraktas som väldigt förmånliga med ett lågt pris per kilowattimme.

Avtalen sträcker sig i regel över 3-5 år.

Regeringens besked

Enligt regeringen handlar SR:s uppgifter om ett enstaka elbolag.

– Energiföretagen har i nuläget inte någon kännedom om att någon av deras medlemmar är i begrepp att agera på det sätt som medierna har rapporterat. Mina myndigheter har klargjort att det i det allmänna fallet inte är brukligt att hänvisa till force majeure om förmåga att leverera föreligger. Utgångspunkten är alltid att avtal ska hållas, konstaterade finansmarknadsminister Max Elger (S) på en pressträff.

Kriterier som vanligtvis ingår i force majeure-klausuler

Det är viktigt att ha i åtanke att det inte finns någon enhetlig definition av begreppet och att force majeure-klausuler kan utformas på olika sätt.

Tre kriterier brukar dock normalt ingå i sådana villkor:

  1. Det gäller en extern händelse som ingen av parterna har någon del i eller kontroll över.
  2. Händelsen är onormal eller var oförutsebar vid kontraktstillfället.
  3. Händelsen medför ett oöverstigligt hinder för leverantören att fullfölja sina åtaganden helt eller delvis.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Foto: F. Sonneveld

Text: Redaktionen


Populärt livsmedel återkallas – säljs på Willys och Hemköp

2024 02 22

En produkt som funnits till försäljning i många av Axfoods butikskedjor återkallas.

Axfoods butiker inkluderar både Hemköp och Willys.

Nu går Axfood ut med information om att man återkallar ett populärt livsmedel.

Plastbitar i förpackningen

Produkten återkallas efter att man har hittat plastbitar i vissa förpackningar.

– Efter att leverantören vid en kontroll upptäckt plastbitar i vissa förpackningar på produktionsanläggningen väljer Axfood av säkerhetsskäl att återkalla, skriver Axfood i ett pressmeddelande.

Livsmedlet det avser är Garant tropisk juice utan fruktkött, 1 liter, med bäst före-datum 19.04.2024.

Spärrad för försäljning

Juicen har funnits till försäljning i flertalet av Axfoods butikskedjor, men är nu spärrad för försäljning och går inte att köpa.

– Det finns en risk att vissa av förpackningarna som redan hunnit gå ut i butik kan innehålla mörka plastbitar, uppger Axfood.

Inga kundreaktioner uppges ha rapporterats.

Uppmaning till konsumenterna

 Axfood går nu ut med en uppmaning till personer som har köpt produkten.

– Alla konsumenter som köpt den aktuella produkten uppmanas att i första hand återlämna den till butiken där den är köpt för ersättning.

Företaget uppger att de beklagar det inträffade och utreder tillsammans med leverantören hur detta kunnat ske för att säkerställa att det inte inträffar igen.

Inte första gången

Så sent som i förra veckan återkallades ännu ett livsmedel.

Då återkallade Coop kakor som kan kunde innehålla metallbitar.

– Leverantören av kakorna har vid en rutinkontroll upptäckt metallbitar i vissa produktförpackningar, uppgav Coop i samband med upptäckten.

Av säkerhetsskäl återkallades därför kakorna.

Fakta Axfood 

- Sveriges tredje största livsmedelskedja efter Ica och Coop. 

- Består av en familj av varumärken, bland annat butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo, Handlar’n och Matöppet. 

- I Axfood ingår även Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem, Eurocash, City Gross och Mathem. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.

- Har fler än 13 000 medarbetare över hela Sverige. Nettoomsättnignen för 2022 landade på 73 474 miljoner kronor. 

Foto: Axfood

Text: Redaktionen


Två storsäljande matvaror ska minska med 50 procent hos svenska folket

2024 02 23

Konsumtionen av två typer av livsmedel ska kapas med hälften.

Det slår Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten fast i en ny analys.

Anledningen är att alldeles för många dödsfall hör ihop med vad vi stoppar i oss – vilket nu ska bromsas med hjälp av nya mål.

Specifikt handlar det om två typer av matvaror – energitäta och näringsfattiga livsmedel.

Det stora målet är att konsumtionen av dessa ska ha minskat med 50 procent fram till 2035.

– Vi skulle behöva komma ännu längre egentligen, men det är ett mål som vi bedömer är realistiskt eftersom vi vet att det är svårt att få till förändringar, säger Karin Fritz, Livsmedelsverkets rådgivare och expert på Matsvinn, till Svenska Dagbladet.

Bland annat godis och pizza

I de två kategorierna ingår exempelvis sådant som godis, bullar kakor, pizza, piroger, glass, salt snacks och sockerläsk – och det är den yngre delen av befolkningen som köper mest av varorna.

Enligt en färsk rapport kommer nämligen 36 procent av unga personers energi från just de här typerna av livsmedel.

Detta samtidigt som den totala försäljningen av dessa varor ökat med hela 45 procent mellan 2001-2002 – trots att folk i intervjuer med Livsmedelsverket har hävdat att skär ned på godis, läsk och snacks.

– Vi vet att man ofta underrapporterar när det gäller ohälsosamma livsmedel, så det är inte så förvånande, säger Karin Fritz.

Salt ska minska med 20 procent

Det nya beskedet är ett av förslagen till nationella mål för svenska folkets matvanor som i närtid lagts fram till regeringen.

Förra veckan kom ett annat – nämligen att minska saltintaget med 20 procent, även det till år 2035.

– Det målet bör vara vägledande för de mål som sätts för såväl producentledets som dagligvaruhandelns saltsänkningsarbete, sade Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket, i ett pressutskick från myndigheten vid tillfället.

Bred överenskommelse

För att nå det målet har såväl livsmedelsproducenter och dagligvaruhandeln gått samman i samlad trupp.

Det handlar alltså om breda överenskommelser i branschen för att minska på salt – men även socker.

– Vår slutsats är att det finns en vilja bland producenter och handel att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel. Många företag jobbar redan med detta men arbetet behöver intensifieras, för hälsans skull, säger Åsa Brugård Konde, projektledare för Livsmedelsverkets uppdrag.

Foto: ICA Gruppen, Jessica Gow

Text: Redaktionen