JUST NU: Sverige stoppar utvisningar

2022 12 06

Alla kvinnor från Afghanistan får stanna i Sverige.

Det beslutar Migrationsverket i dag, rapporterar TV4 Nyheterna.  

Myndigheten stoppar samtliga utvisningar av kvinnor från Afghanistan. Dessutom kommer alla afghanska kvinnor och flickor som söker uppehållstillstånd i Sverige att få det.  

– Vi ser nu ytterligare försämringar och inskränkningar i kombination med att det inte finns någon tendens framåt som visar någon form av lättnad. Det gör att vi nu har kommit till ett läge där begränsningen och inskränkningen av de mänskliga rättigheterna för kvinnor och flickor är så allvarlig att det innebär förföljelse, säger Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket, till tv-kanalen.

Skarp kritik

Flera människorättsorganisationer har kritiserat Migrationsverket för myndighetens förhållningssätt till Afghanistan. Trots kritiken har dock utvisningarna fortsatt.

Fram tills i dag.

Beslutet gäller även kvinnor och flickor som redan har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. De får nu möjlighet att ompröva sitt ärende, rapporterar TV4.

– Har man fått ett avslagsbeslut från Migrationsverket, då tycker jag man ska ta kontakt med Migrationsverket och begära ny prövning, säger Carl Bexelius till tv-kanalen och berättar att beslutet även omfattar journalister, människorättsförsvarare och företrädare för den tidigare regimen.

Har varnat för utvecklingen

Bakgrunden till Migrationsverkets vändning är den rådande utvecklingen i Afghanistan.

Sedan islamiströrelsen Talibanernas maktövertagande har situationen för landets kvinnor försämrats kraftigt.

Migrationsverket har tidigare varnat för utvecklingen.

– Situationen i Afghanistan har ändrats drastiskt som en följd av talibanernas maktövertagande. Förändringen har skett snabbt och det är svårt att veta hur talibanerna kommer att agera och hur säkerhetssituationen kommer att utvecklas i landet, skrev myndigheten i ett pressmeddelande i början av sommaren.

Myndigheten gjorde då följande bedömningar:

- Riskgrupperna är fler och omfattar fler personer, till skillnad mot hur det var innan talibanerna tog över makten. De grupper som kan vara i behov av skydd är bland annat de som har haft centrala positioner inom exempelvis militären eller polisen, hbtqi-personer, personer som arbetar för utländska regeringar eller uppfattas stödja dem, religiösa ledare eller konvertiter, journalister, människorättsförsvarare, kvinnor och flickor.

- Det finns inte något fungerande skydd att få av myndigheterna i landet och det kan endast i tydliga undantagsfall bli fråga om internflykt.

- Personer som redan har ett utvisningsbeslut kommer kunna få en ny prövning av sina asylskäl på grund av den nya situationen i landet.

Foto: Migrationsverket

Text: Redaktionen