Sverige ifrågasätts – “Skyddar inte medborgare”

2023 10 29

Bilden av den svenska demokratin har ändrats radikalt.

Det har varit ett hektiskt år för Sverigebilden utomlands.

Koranbränningar och kampanjer om att Socialtjänsten felaktigt omhändertar barn har lett till att uppfattningen om Sverige som ett förebildsland har förändrats.

Utöver det har även det dödliga gängvåldet, utanförskap och problem med integrationen ställt till det ordentligt vad gäller omvärldens uppfattning av Sverige.

Det rapporterar Svenska Dagbladet.

“Skyddar inte medborgare”

Julia Agha, som arbetar vid tidskriften Alkompis, har följt hur Sverigebilden utvecklats i arabiska medier.

Hon menar att bilden av Sverige som en positiv kraft inte längre gäller i samma utsträckning.

– I stora drag handlar det om uppfattningen att den svenska demokratin inte skyddar alla medborgare, särskilt inte muslimer, säger hon till SvD.

Negativ spiral

Agha får medhåll av Andreas Carlander, som är forskare vid Göteborgs universitet.

Uppfattningen av att svenska produkter ses som en kvalitetsstämpel kan vara på god väg att gå förlorad.

– Fallet från toppen där Sverige setts som duktigt, lite präktigt och malligt land är hårt. Vi är nu i en negativ spiral som kan påverka den goodwill Sverige haft i världen, säger han.

Beroende av omvärlden

Myndigheten Svenska institutet, som bland annat arbetar med Sverigebilden utomlands, framhåller att det är mycket viktigt att omvärlden uppfattar Sverige som ett bra land.

– Sverige är ett litet land vars ekonomi är helt beroende av vår relation med omvärlden. För att Sverige och svenska aktörer ska kunna verka utomlands behöver andra länder ha en positiv inställning till oss, förklarar myndigheten.

– Det gäller för diplomatiska relationer, för näringsliv och handel, inom säkerhetsområdet samt andra utbyten som är viktiga för Sverige.

“Medvetet provokativa”

Även ekonomer har uttryckt oro över att utländska investerare vänder sig bort från Sverige på grund av bland annat gängvåldet och de diplomatiska kriser som varit under året.

Flera aktörer har tidigare uppmanat till bojkott av svenska produkter.

– Även sättet som koranbränningarna omnämndes var lika vid de två tillfällena. Bränningarna kallades islamofobiska, rasistiska och hatiska. De beskrevs som medvetet provokativa, som en aggression, och som en kriminell handling, framhåller Svenska institutet.

Foto: ilzidedesigns

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen