BEKRÄFTAT: Svensk soldat åtalas

2023 05 12

En svensk soldat åtalas för att ha skjutit en kvinna i Norge.

Händelsen skedde under en övning på Mågerö i Norge där Försvarsmakten genomförde stridsmoment varvid lös ammunition var inblandat.

En svensk soldat ur Försvarsmakten misstänks ha skjutit en kvinna med skarp ammunition, och kvinnan fick livshotande skador och allvarliga men.

Hon ska ha blivit skjuten i magen med ett handeldvapen.

– Soldaten har försummat att ordna vapnet för lösskjutning genom att montera lösskjutningsanordning alternativt att ta ut mekanismen ur vapnet, menar åklagaren enligt Aftonbladet.

Bör bedömas som grovt

Vidare anser åklagaren att brottet bör bedömas som grovt eftersom militära övningar kräver särskild uppmärksamhet och skicklighet.

Soldaten åtalas nu vid Örebro tingsrätt, och misstänks för grovt vållande av kroppsskada.

Övningen ägde rum den 30 november förra året.

Regelverken strikt utformade

Försvarsmakten framhåller att man i den operativa verksamheten bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete.

Regelverken beskrivs som “strikt utformade”, och säkerhetsmedvetande inom organisationen lyfts fram som positivt.

– Trots detta sker tyvärr olyckor, i värsta fall med dödlig utgång. Självklart är varje svår olycka som inträffar under utbildning och övning ett misslyckande för oss. Varje gång någon skadas allvarligt eller dödas vid skarpa insatser är det djupt tragiskt.

Utbildning och träning

För att minimera olyckorna vid övningar krävs att personalen ska få tillräcklig utbildning och träning.

– Detta tillsammans med ett väl utvecklat säkerhetsarbete minskar olycksrisken på ett avgörande sätt. Att öva realistiskt har även över tid visat sig vara framgångsrikt, förklarar Försvarsmakten.

Stor övning

Under den senaste tiden har Försvarsmakten genomfört övningen Aurora 23.

Det är den största svenska militära övningen på länge och deltagande nationer förutom Sverige är USA, Storbritannien, Finland, Polen, Portugal, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Danmark, Österrike, Tyskland och Frankrike.

Foto: J. Thungren Försvarsmakten

Text: Redaktionen