Storbank sänker räntan

2023 04 14

Inflationen har sjunkit mer än väntat i Sverige.

Det meddelade Statistiska centralbyrån, SCB, på fredagsmorgonen.

Efter beskedet väljer en av Sveriges största banker att justera sin listränta för bolån.

– SEB sänker på fredagen sin listränta för bolån med två års bindningstid med 0,60 procentenheter till 4,24 procent, rapporterar Di.

Därmed blir SEB den första storbanken som sänker räntan efter dagens nya siffror.

Bankens övriga listräntor lämnas oförändrade.

Större tapp än väntat

Inflationstakten i mars sjönk mer än väntat.

Inflationstakten enligt KPI – som visar prisutvecklingen för den privata, genomsnittliga konsumtionen i Sverige – landade på 10,6 procent i mars 2023.

En minskning med hela 1,4 procentenheter jämfört med föregående månad.

Även inflationstakten enligt KPIF,  där ränteförändringarna är borträknade, sjönk markant. Den landade på 8,0 procent.

En nedgång jämfört med februari då motsvarande siffra var 9,4 procent.

”Mycket positivt”

Jon Arnell, investeringschef på Max Matthiessen, beskriver dagens inflationsbesked som en ”lättnad för Riksbanken”.

Han påpekar dock att Riksbankens prognos var betydligt lägre.

Riksbankens prognos var för KPIF 7,8 och KPIF exklusive energi 7,5 procent. KPIF exklusive energi minskade till 8,9 procent i mars– en bra bit från Riksbankens prognos.

– Dagens besked är mycket positivt, men det innebär fortsatta räntehöjningar från Riksbanken. De ligger fortfarande efter i sina prognoser och inflationen är fortsatt för hög, säger Max Matthiessen till Expressen.

Svag krona oroar

Att den svenska kronan är fortsatt svag oroar dock Max Matthiessen. Efter dagens nya siffror försvagades kronans ställning ytterligare.

– Kronan försvagades av beskedet, det är ett orosmoment för Riksbanken att hantera med importerad inflation, säger Max Matthiessen till Expressen.

En svag svensk krona pressar många företag.

Det fördyrar företagens inköpskostnader och är en bidragande orsak till företagens prisökningar.  

– Svenska storföretag har merparten av sin försäljning och inköp utomlands och därför är deras exponering mot utländsk valuta stor. För företag med stor andel inköp i utländsk valuta innebär det fördyrade inköpskostnader, vilket påverkar deras lönsamhet, förklarar Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Foto: SEB

Text: Redaktionen