Efterlängtat besked för svensk ekonomi

2023 04 14

Inflationen i Sverige bromsar in.

Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Inflationstakten enligt KPI – som visar prisutvecklingen för den privata, genomsnittliga konsumtionen i Sverige – landar på 10,6 procent i mars 2023.

Det är en minskning jämfört med föregående månad.

I februari uppmätte KPI 12 procent.

– Inflationstakten sjönk i mars, vilket delvis berodde på att uppgången av energipriserna har mattats av, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

Flera faktorer

Sjunkande el- och drivmedelspriser pekas ut som bidragande faktorer till inbromsningen av inflationstakten.

– Elpriserna gick ned för tredje månaden i rad, i mars sjönk priserna med 2,2 procent, skriver SCB.

Priserna på drivmedel har även sjunkit det senaste året.

På ett år har drivmedelspriserna minskat med 8 procent, uppger SCB.

Flera stigande kostnader

Samtidigt tampas svenska hushåll alltjämt med flera stigande kostnader.

– Stigande räntekostnader för hushållens bolån bidrog med 2,8 procentenheter till inflationstakten enligt KPI, framhåller SCB.

Vidare uppge myndigheten att livsmedel och alkoholfria drycker har ökat med 19,7 procent under det senaste året och 1,2 procent sedan februari.

Nedgång för KPIF-inflationen

Inflationstakten enligt KPIF, där ränteförändringarna är borträknade, var 8,0 procent i mars.

Det är en nedgång jämfört med februari då motsvarande siffra var 9,4 procent.

– Inflationstakten enligt KPI blev högre än den enligt KPIF på grund av bolånens ökade räntesatser. Den effekten rensas bort från KPIF. I övrigt är de två måtten lika, säger, Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Större tapp än väntat

SCB:s nya siffror innebär att inflationstakten i Sverige minskat mer än väntat.

Enligt  Infronts enkät väntades KPIF-inflationen landa på 8,4 procent i mars.  

Text: Redaktionen