SVERIGE: Storbank höjer bolåneränta

2022 12 05

SBAB höjer sin tremånadersränta för bolån med 0,4 procentenheter.

Höjningen avser listräntor för bolån med bindningstid på tre månader, uppger storbanken i ett pressmeddelande.

Förändringarna träder i kraft redan idag på måndagen den 5 december.

– De korta marknadsräntorna har stigit och därmed har bankernas upplåningskostnader på kapitalmarknaden för bolån med kort bindningstid ökat, framhåller banken på sin hemsida.

Sänker för längre bindningstid

Det är mot bakgrund av ovanstående som SBAB justerar listräntorna för bolån med flera bindningstider.

Däremot höjs inte listräntan för längre bindningstid. Den bundna räntan för ett och två år är exempelvis oförändrade.

För bindningstider från tre år och uppåt sänks den till och med – från 0,10 till 0,25 procentenheter.

Bland annat landar treårsräntan därmed på 4,53 procent.

Relaterad till snitträntan

Listräntan är en så kallad utgångsränta och inte den ränta som bankens kunder betalar. Den kallas istället för snittränta. 

De är dock relaterade till varandra.

Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan, förtydligar SBAB på sin hemsida.

Svårare att få lån

Höjda räntor har varit att vänta sedan Riksbanken gav besked om höjd styrränta i november.

Flera banker har dessutom skärpt kraven för att ta bostadslån. 

– Jämför vi med hur läget såg ut till exempel i början på året eller för ett år sedan ungefär så tror jag det kommer vara en väsentligt förändrad förutsättning för de allra flesta när man söker om bolån, säger Danske Banks privatmarknadschef Anneli Adler till Sveriges Radio.

Samtliga listräntor

Nedan kan du se SBAB:s samtliga listräntor för bolån från och med 5 december.

Förändringen anges i procentenheter och den nya listräntan i procent (%).

Bindningstid      Förändring           Ny listränta 

3 månader           +0,40                        3,77
1 år                          oförändrad            4,32
2 år                          oförändrad            4,56
3 år                          -0,10                         4,53
4 år                          -0,15                         4,45
5 år                          -0,20                         4.41
7 år                          -0,25                         4,36
10 år                        -0,25                        4,36

Källa: SBAB

Foto: A. Taissin

Text: Redaktionen


Ny variant av covid-19 sprids – här är symtomen

2024 05 24

Flera forskare befarar att en ny covidvåg kan ta världen med storm i sommar.

Det har gått ganska exakt ett år sedan WHO deklarerade att nödläget kopplat till covid-19-pandemin officiellt är över.

Men det innebär inte att viruset har slutat att förändras eller att människor inte längre blir smittade.

I USA har en ny variant av coronaviruset fått fäste och dominerar de bekräftade smittofallen, och varianten finns även i Sverige.

Den kallas för KP.2 och tillhör den så kallade Omicron-familjen.

– KP.2. verkar ersätta JN.1 och liknande subvarianter, som tidigare var de dominerande varianterna, säger Leana Wen, akutläkare och klinisk docent vid George Washington University, till CNN.

Vaccinet hjälper

En anledning till att en ny stam tränger undan tidigare dominerande varianter är att den är lika smittsam – eller till och med mer.

Det innebär att KP.2 kan spridas fort och enkelt, vilket följer det mönster som coronaviruset visat upp sedan starten.

Men det finns goda nyheter.

KP2. tycks inte orsaka mer allvarlig sjukdom än övriga varianter. Det finns heller inget skäl till att tro att befintliga vacciner och behandlingar inte skulle fungera mot varianten.

Här är symtomen

Symtomen är mycket lika övriga varianter som figurerat sedan världen bekantade sig med covid-19 för över fyra år sedan. Det handlar om rinnande näsa, ont i halsen, huvudvärk, feber, hosta och värk i kroppen.

– Vissa människor kan uppleva svårare symtom som andnöd. Covid-19 kan också förvärra underliggande tillstånd som hjärtsvikt, framhåller Leana Wen.

Blivit vanlig i Sverige

Varianten KP.2 finns bekräftad i Folkhälsomyndighetens tabell över genetiska grupper enligt pangolin där myndigheten sammanställt antalet sekvenserade fall under vecka 18.

I tabellen är varianten bland de mest förekommande i landet.

Även om smittspridningen av covid-19 fortfarande är på en relativt låg nivå uppmanar Folkhälsomyndigheten fortsatt utsatta grupper att vaccinera sig.

– Vårens vaccinationsinsats mot covid-19 pågår och hittills har drygt hälften av personer 80 år och äldre fått en påfyllnadsdos under våren 2024. Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, understryker FHM.

Foto: CDC

Text: Redaktionen


Flera smittade av allvarlig sjukdom – från vanligt föremål i trädgården

2024 05 23

Flera personer i södra Sverige har smittats av en ovanlig bakterie som tycks förekomma i vanligt trädgårdsmaterial.

Det är från Skåne de senaste larmen kommer.

Minst tre personer har under försommaren smittats av bakterien legionella efter att ha hanterat vanlig planteringsjord, rapporterar Sydsvenskan.

Alla smittade bor på olika platser i landskapet och samtliga har behövt uppsöka sjukhusvård.

– Vi ser toppen på isberget, de som kommer till sjukhus och får diagnosen. Då får man ofta en ganska allvarlig lunginflammation där man behöver vårdas inneliggande med riktad antibiotikabehandling, säger Marianne Alanko Blomé som är biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, till lokaltidningen.

Yngre och friska drabbas

Smittskyddsläkaren bekräftar att fallen inträffat på kort tid. Alla har haft någon form av jordkontakt.

Jord-legionella var länge helt okänt i Sverige. Under den varma sommaren 2018 skedde dock ett större utbrott med ett 30-tal bekräftade fall där de flesta var hemmahörande i Stockholm.

Totalt har Skåne haft tvåsiffriga antal fall under de senaste två åren.

Och även om det är relativt få som smittas höjer Smittskydd Skåne ett varningens  finger. Legionellatyperna slår nämligen annorlunda än andra varianter.

– När det gäller den vanliga legionellan är det ofta äldre eller personer med nedsatt immunförsvar som bli sjuka. Här ser vi en del yngre, väsentligen friska som drabbas, säger Marianne Alanko Blomé.

Vanligt i Australien

Bakterien kallas för “legionella longbeachae” och har inte kunnat spåras till någon specifik leverantör.

Att smittan numera sker just i Sverige är ovanligt, enligt Folkhälsomyndigheten. 

– I Australien och Nya Zeeland däremot är det relativt vanligt att legionellafall smittats vid trädgårdsarbete och jordhantering. Sommarens ökning av fall är unikt för Sverige och ses varken i Danmark, Norge eller Finland, kommenterade myndigheten i samband med utbrottet 2018.

Fyra rekommendationer

Även om risken för att insjukna bedöms som liten uppmanar Folkhälsomyndigheten att se över hur man hanterar jord eller kompostmaterial. Särskilt om man tillhör en sårbar grupp med nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion eller röker.

– Öppna jordpåsar utomhus eller i välventilerad miljö och undvik att andas in damm från jordpåsarna, framhåller Folkhälsomyndigheten som även ger följande rekommendationer:

- Undvik att andas in damm från trädgårdsmaterial

- Om jorden eller trädgårdskompostmaterialet är torrt, fukta/blöt ned detta me vattenkanna för att minska risken att damm virvlar upp

- Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av jord och trädgårdskompostmaterial

Foto P. Shah

Text: Redaktionen