SVERIGE: Storbank höjer bolåneränta

2022 12 05

SBAB höjer sin tremånadersränta för bolån med 0,4 procentenheter.

Höjningen avser listräntor för bolån med bindningstid på tre månader, uppger storbanken i ett pressmeddelande.

Förändringarna träder i kraft redan idag på måndagen den 5 december.

– De korta marknadsräntorna har stigit och därmed har bankernas upplåningskostnader på kapitalmarknaden för bolån med kort bindningstid ökat, framhåller banken på sin hemsida.

Sänker för längre bindningstid

Det är mot bakgrund av ovanstående som SBAB justerar listräntorna för bolån med flera bindningstider.

Däremot höjs inte listräntan för längre bindningstid. Den bundna räntan för ett och två år är exempelvis oförändrade.

För bindningstider från tre år och uppåt sänks den till och med – från 0,10 till 0,25 procentenheter.

Bland annat landar treårsräntan därmed på 4,53 procent.

Relaterad till snitträntan

Listräntan är en så kallad utgångsränta och inte den ränta som bankens kunder betalar. Den kallas istället för snittränta. 

De är dock relaterade till varandra.

Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan, förtydligar SBAB på sin hemsida.

Svårare att få lån

Höjda räntor har varit att vänta sedan Riksbanken gav besked om höjd styrränta i november.

Flera banker har dessutom skärpt kraven för att ta bostadslån. 

– Jämför vi med hur läget såg ut till exempel i början på året eller för ett år sedan ungefär så tror jag det kommer vara en väsentligt förändrad förutsättning för de allra flesta när man söker om bolån, säger Danske Banks privatmarknadschef Anneli Adler till Sveriges Radio.

Samtliga listräntor

Nedan kan du se SBAB:s samtliga listräntor för bolån från och med 5 december.

Förändringen anges i procentenheter och den nya listräntan i procent (%).

Bindningstid      Förändring           Ny listränta 

3 månader           +0,40                        3,77
1 år                          oförändrad            4,32
2 år                          oförändrad            4,56
3 år                          -0,10                         4,53
4 år                          -0,15                         4,45
5 år                          -0,20                         4.41
7 år                          -0,25                         4,36
10 år                        -0,25                        4,36

Källa: SBAB

Foto: A. Taissin

Text: Redaktionen