Storbank ger besked – då sjunker bolåneräntan

2023 03 06

Räkna med stigande rörliga bolåneräntor fram till sommaren.

Det uppger Swedbank i sitt senaste räntebrev.

– Marknaderna lär vara volatila även framöver. Vi räknar med att räntorna stiger ytterligare något fram till sommaren, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.  

Höjer prognoserna

Storbanken räknar med att Riksbanken fortsätter höja styrräntan, med 50 punkter i april och ytterligare 25 punkter i juni.

Enligt prognosen landar styrräntan således på 3,75 procent till sommaren.

Som en följd av detta meddelar Swedbank att de reviderar upp prognoserna för de genomsnittliga bolåneräntorna. 

– Vi räknar med att de rörliga bolåneräntorna toppar på knappt 4,5 procent till sommaren för att därefter ligga relativt still och börja sjunka mot slutet av året. Riksbankens räntehöjningar väntas få ungefär samma genomslag på de rörliga bolåneräntorna som i fjol. De bundna bolåneräntorna beräknas ligga kvar på nuvarande nivåer framöver, säger Andreas Wallström.

Räntesänkningar 2024

Först nästa år väntas de rörliga bolåneräntorna sjunka.

– Under nästa år, då inflationen har sjunkit tillbaka och centralbankerna mjuknar, räknar vi med att räntor på lån med kortare löptid sjunker medan långräntor stabiliseras, säger Andreas Wallström

Nya höjningar

I början av februari höjde Riksbanken styrräntan med 50 punkter – från 2,5 till 3,0 procent.

Riksbankschefen Erik Thedéen flaggar för nya höjningar under våren.

– Vi planerar nu för att det antagligen kommer att behövas ytterligare en åtstramning i april på 25 eller 50 punkter, sa han till Aftonbladet i februari.

Starkare krona

Erik Thedéen har bland annat motiverat höjningar av styrräntan med att han vill undvika en potentiell krasch i svensk ekonomi och stärka en svag krona.

Den höga inflationen urholkar hushållens köpkraft och gör det svårt för dem och företagen att planera sin ekonomi. Om kronan dessutom fortsätter att utvecklas svagt blir det betydligt svårare för Riksbanken att varaktigt föra tillbaka inflationen mot målet. En starkare krona vore i det här läget önskvärd, skriver Riksbanken på sin hemsida.

Foto: M. Lis

Text: Redaktionen