JUST NU: Riksbanken ger nytt besked om framtida räntehöjningar

2023 02 09

Riksbanken höjer styrräntan med 50 punkter.

Den höjs från 2,5 till 3,0 procent.

Det meddelar Riksbanken i dag.

Sveriges centralbank bedömer att  penningpolitiken behöver stramas åt för att få ner inflationen och värna inflationsmålet.

 Inflationen är alldeles för hög och har fortsatt att stiga. För att inflationen ska sjunka och stabiliseras vid målet inom rimlig tid har direktionen beslutat att höja Riksbankens styrränta med 0,5 procentenheter till 3,0 procent, framhåller Riksbanken i ett pressmeddelande.

Vidare skriver banken att är viktigt för förtroendet för inflationsmålet att inflationen faller tillbaka tydligt i år och mycket tyder på att så blir fallet.

Samtidigt är det osäkert om inflationen kommer att falla tillräckligt snabbt och djupt, inte minst eftersom den underliggande inflationen fortfarande stiger.

– Om kronan dessutom fortsätter att utvecklas svagt blir det betydligt svårare för Riksbanken att varaktigt föra tillbaka inflationen mot målet. En starkare krona vore i det här läget önskvärd, understryker Riksbanken.

Flaggar för nya höjningar

Riksbanken flaggar även för nya höjningar under våren.

–Prognosen indikerar att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare under våren. Inkommande data och hur de påverkar inflationsutsikterna kommer fortsatt att vara viktiga för penningpolitikens utformning.

Starkare krona och dämpad inflation

Vidare uppger Riksbanken att man från och med april ska sälja statsobligationer så att innehavet av värdepapper minskar i snabbare takt.

– Såväl försäljningen av statsobligationer som den ökade mängden riksbankscertifikat väntas framförallt bidra till att riskfria marknadsräntor stiger något och att mängden säkra och lätt omsättningsbara tillgångar på den svenska marknaden ökar.

– Detta kan underlätta för utländska aktörer att investera i svenska tillgångar och dessutom förbättra de finansiella marknadernas funktionssätt. Sammantaget kan detta bidra till en starkare krona och förbättra Riksbankens möjligheter att dämpa inflationen. 

Följer internationella marknaden

Riksbankens räntehöjning följer en internationell trend.

Den Europeiska centralbanken höjde i veckan sin styrränta med 0,5 procentenheter och USA:s styrränta ligger på den högsta nivån på tio år.

Text: Redaktionen