Stora förändringar för Vattenfall

2023 04 03

Kritiska röster mot kärnkraft får lämna statliga Vattenfalls styre.

Det står klart efter att regeringen offentliggjort sina nomineringar till en ny styrelse för Vattenfall.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade regeringens förslag på måndagen.

– Regeringens ambition är att Vattenfall i framtiden ska spela en viktig roll för att Sverige återigen kan få en stabil, robust och planerbar elförsörjning. Därför nominerar regeringen en styrelse med tre nya ledamöter för att stärka bolagets förutsättningar, rusta Vattenfall som bolag och ta viktiga steg för mer kärnkraft, säger hon.

De ryker

Tomas Kårberg och Viktoria Bergman får inte förnyat förtroende.

Båda förespråkar en utbyggnad av vindkraften och har utryckt sig skeptiskt till att satsa på ny kärnkraft, uppger Di.

Kårberg och Bergman valdes in efter maktskiftet 2014.

Då lade den rödgröna regeringen om energipolitiken. Större fokus riktades mot en omställning till förnybar energi.

Nu vill Regeringen Kristersson lägga om kursen.

Nya satsningar på kärnkraft ska stå i centrum.

– Vattenfall bör omedelbart påbörja planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals och andra lämpliga platser. Ny styrning av Vattenfall, bl.a. genom en ny statsrådsgrupp, med delaktighet från tjänstemän, som får i uppdrag att styra Vattenfall i en riktning mot att bli ledande i utbygganden av planerbar, fossilfri elproduktion, med bl.a. direktiv för upphandling av ny kärnkraft, står det i Tidöavtalet mellan regeringen och SD.

De föreslås ta plats i styrelsen

Regeringen har nominerat tre nya ledamöter till Vattenfalls styrelse.

Det handlar bland annat om Ingemar Engkvist, som har en  doktorsexamen inom kärnkemi och var tidigare bland annat vd för organisationen World Association of Nuclear Operators, vars uppdrag var att maximera säkerheten i kärnkraftverk, uppger Di.

Även Per Lindberg, styrelsemedlem i gruv- och smältverksbolaget Boliden och det finländska verkstadsbolaget Valmet, och Carola Puusteli, som är cilvilekonom och har en ledande roll på Schneider Electric, nomineras inför Vattenfalls årsstämma den 26 april.

Styrelseordförande Mats Granryd föreslås att bli omvald.

Styrelseledamöterna Ann Carlsson, Håkan Erixon, Daniel Kristiansson och Fredrik Rystedt får även förnyat förtroende.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen