Stor statistikmiss – SCB tvingas korrigera

2023 03 03

Statistikmyndigheten SCB uppgav i tisdags att Sveriges BNP minskat med 0,9 procent under det fjärde kvartalet av 2022.

Ett oväntat stort tapp enligt flera bedömare.

Och ett för stort tapp visar det sig nu.

SCB meddelar i dag, fredag, att myndigheten gjort ett fel gällande den senaste BNP-siffran.

På grund av en sent inkommen uppdatering höjs BNP-utvecklingen i faktiska tal från -0,9 procent till -0,2 procent, och i säsongrensade värden från -0,9 procent till -0,5 procent.

Helårsutvecklingen för 2022 höjs från 2,4 procent till 2,6 procent.

– Det är en sent inkommen uppdatering av en uppgift avseende utrikeshandeln som visade sig ha så pass stor effekt för helhetsbilden att vi har beslutat att korrigera BNP-utfallet för fjärde kvartalet, som publicerades den 28 februari, säger Jessica Engdahl, chef på sektionen för produkträkenskaper på SCB

Följt rutiner

Jessica Engdahl hävdar att myndigheten inte gjort några fel, men var tvungna att ta hänsyn till den sena uppdateringen.

– Vi har följt våra ordinarie beräkningsrutiner, men eftersom det handlar om en så stor förändring har vi beslutat att ta hänsyn till den. Beslutet motiveras av vår ambition att leverera ett så korrekt underlag som möjligt till den fortsatta ekonomiska analysen, säger hon.

SCB kommer att publicera en ny uppdatering av nationalräkenskaperna för fjärde kvartalet på måndag 6 mars.

Minskning

Trots att siffran numera har korrigerats står det klart att Sverige BNP sjönk under det fjärde kvartalet.

– Minskningen märks i många delar av ekonomin med breda nedgångar i näringslivets investeringar och hushållens konsumtion, sa Jessica Engdahl i tisdags.

Fakta BNP

Bruttonationalprodukten, BNP, beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet.

BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras kvartalsvis.

Foto: SCB

Text: Redaktionen