Stor rädsla sprids i Sverige

2023 04 17

Svenska folket känner en djup oro för att landet ska komma att hamna i en framtida kris.

Befolkningen blir mer och mer orolig över den ekonomiska situationen i Sverige.

Det visar en omfattande undersökning gjord av Demoskop i samarbete med Aftonbladet.

– Oron är inte obefogad och jag känner den djupt själv som ekonomin, säger Lars Jonung, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Inte förvånad

Enligt undersökningen anser 67 procent av den svenska befolkningen att man känner sig ganska eller mycket oroad över att det ska uppstå en ekonomisk kris med bland annat ökad arbetslöshet.

Det är en uppgång med 17 procentenheter sedan undersökningen senast utfördes 2019 – och den fråga som stiger mest av samtliga orosmoln som påverkar invånarna.

Karin Nelsson, vd för Demoskop, är inte förvånad över siffrorna.

– Sedan förra mätningen har pandemin och Rysslands anfall på Ukraina passerats. Samtidigt har vi höga mat- och drivmedelspriser, hög inflation och stigande räntor vilket gör det förväntat att vi skulle se att de här siffrorna hade förändrats och ökat, säger hon till tidningen.

Fullt befogad oro

Sveriges ekonomi anses överlägset som den viktigaste politiska frågan för svenska folket just nu. 

Den ligger före exempelvis lag och ordning, energi och elförsörjning, klimat och miljö samt invandring.

Förklaringen ligger i obalanser i samhällsekonomin på grund av höga skulder, enligt Lars Jonung.

– Det är en stor osäkerhet om var vi befinner oss i konjunkturläget, betonar professorn och konstaterar återigen att oron är fullt befogad.

Rekordpessimistiska svenskar

Demoskop är inte det första mätinstitutet att presentera mycket oroande siffror om svenska folkets bristande optimism inför framtiden.

En mätning som SOM-institutet, en oberoende undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet, konstaterade nyligen att Sveriges befolkning är mer pessimistiska än någonsin.

– Utvecklingen i Sverige har under de senaste tio åren aldrig bedömts gå så mycket åt fel håll som nu, framhåller organisationen på Twitter och tillägger:

– En rekordpessimism.

Dyster utveckling

Enligt SOM-institutets siffror anser 67 procent, lika många som i Demoskops undersökning oroas av en kommande kris, att utvecklingen går åt fel håll.

Enbart 13  anser det motsatta – att Sverige rör sig i rätt riktning.

SOM-institutet har även undersökt hur svenskarna bedömer sin egen personliga ekonomi.

Även här är läsningen är mycket dyster sådan.

– Ökningen av andelen som anser att den personliga ekonomin har försämrats har aldrig varit så stor från ett år till ett annat, meddelar organisationen.

Foto: M. Matlon

Text: Redaktionen