Stor ilska mot V – omdiskuterad profil tilldelas tung post

2022 10 25

En av de V-politiker som demonstrerade med bland annat PKK-flaggor under Almedalsveckan i somras får nu posten som ordförande i civilutskottet. Det kritiseras av bland andra Moderaterna.   

I somras, under politikerveckan i Almedalen, demonstrerade företrädare för Vänsterpartiet med flaggor från de omdiskuterade organisationerna YPG, PKK och YPJ.

Det orsakade ramaskri från andra partier mot partiet i allmänhet och de som demonstrerade i synnerhet.

– Det är ett klart och tydligt störningsmoment i diskussionerna, underströk Ann Linde återigen till journalister häromveckan.

Tung post till V-politiker

Nu får en av dem, Malcolm Momodou Jallow, posten som ordförande i civilutskottet.

Det berättar Expressen.

Företrädare för M framhåller det olämpliga i V:s utnämningen:

– Vi har demonstrations- och yttrandefrihet i Sverige, men som ledande företrädare i Sveriges riksdag ska man också använda omdöme, påpekar Hans Wallmark, moderat riksdagsledamot med lång erfarenhet från utrikes- och säkerhetspolitik, för tidningen, och menar att detta kan försvåra anslutningsprocessen till Nato ytterligare.

Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, har understrukit att V-medlemmarnas agerande inte var avstämt med henne, men har å andra sidan inte fullt ut tagit avstånd från aktionen.

Även kritik från tidigare statsminister

Även Magdalena Andersson underströk i ett tidigt skede det olämpliga i att använda de här organisationernas flaggor:

– Jag kan säga så här, Vänsterpartiet har riksdagsledamöter som har stått och viftat med PKK-flaggor. Det är inte så man bygger regeringsduglighet, sa den nyss avgångna statsministern till GP före valrörelsen.

FAKTA OM UTSKOTTEN

Det finns 15 utskott som arbetar med olika frågor I varje utskott sitter 17 ledamöter.  Varje utskott är som en liten riksdag. Partierna har platser i utskotten efter hur många platser de har i riksdagen.

Utskotten har möten varje vecka.  Då får inte allmänheten eller media vara med.

Källa: Riksdagen

Foto: Daniel Riazat (V) Instagram

Text: Redaktionen