Stor förändring gällande uppehållstillstånd

2023 07 26

Det har skett en kraftig förändring angående uppehållstillstånd i Sverige.

Mot slutet av fjolåret gav regeringen Migrationsverket i uppdrag att återkalla fler uppehålls- och arbetstillstånd.

Nu syns det beslutet även i praktiken, då tre gånger fler personer har förlorat rätten att befinna sig i Sverige sedan Januari jämfört med samma period förra året.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Tre gånger fler

Det rör sig närmare bestämt om 6 000 personer som blivit av med uppehållstillståndet sedan januari, vilket är tre gånger fler än samma period förra året.

Jesper Tengroth, presschef vid Migrationsverket, förklarar hur det kommer sig.

– Det här ligger ju helt i linje med det regeringsuppdrag som Migrationsverket har fått att höja ambitionsnivån vad gäller återkallelser av tillstånd och efterkontroller, säger Tengroth till SR.

Vill stävja missbruket

Migrationsverket nya uppdrag har delats ut av regeringen i syfte att “stävja missbruket av migrationssystemet”.

Tillfälliga uppehållstillstånd kan bland annat återkallas om myndigheten har märkt att felaktiga uppgifter medvetet har lämnats.

– Det vanligaste skälet till att man återkallar tillstånd är att bosättningen har upphört, alltså att personen som haft ett uppehållstillstånd inte längre bor i Sverige. Eller att man till exempel inte har kommit till Sverige, fortsätter Tengroth.

Olika skäl

Personer som vill bosätta sig i Sverige men kommer från ett land utanför EU måste ansöka om uppehållstillstånd.

Det kan finnas flera anledningar till ansökan, däribland arbete, studier eller asyl.

– Uppehållstillstånd beviljas till den som bedöms vara flykting enligt FN-konventionen eller alternativt skyddsbehövande i enlighet med EU:s gemensamma regler, förklarar Migrationsverket.

Tillsätter utredning

Regeringen har även tillsatt en utredning om kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd.

– Syftet är att främja integrationen och ett inkluderande samhälle där individen stärks och ökar sina möjligheter att aktivt delta i samhället.

Foto: Migrationsverket

Text: Redaktionen