Spricka mellan KD och SD

2022 11 03

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är oense om förslaget att begränsa rätten till kostnadsfri tolk.

Trots att förslaget finns med i Tidöavtalet mellan M, KD, L och SD.  I avtalet mellan regeringen och SD står det uttryckligen att ” rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas”.

Men enligt nya sjukvårdsministern Acko Ankaberg Johansson (KD) finns det inga lagliga möjligheter att ta bort rätten till tolkstöd i den svenska sjukvården.

– Det skulle strida mot flera skarpa lagar om patientsäkerhet och en jämlik vård. Patientsäkerheten är en grundbult i vården och utifrån befintliga lagar kan knappast utredningen komma med ett sådant förslag. Men direktiven har ännu inte lagts till utredningen, säger hon i en intervju med SvD.

”Olyckligt”

Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson Linda Lindberg kallar ministerns uttalande för ”olyckligt”.

– Här finns en överenskommelse och det är en gemensam hållning vi har så jag tycker att det är olyckligt att Acko ifrågasätter det på det sättet i hennes roll som minister, säger hon till Altinget.

Vidare anser SD-politikern att det inte handlar om ett förbud och att det är viktigt att förslaget genomförs i enlighet med avtalet.

– Det finns ingenting i förslaget som säger att rätten till tolk ska förbjudas. Vi vill titta på ett system där man efter en viss tid i Sverige ska finansiera en del av kostnaden själv. Det blir då ett incitament för att lära sig det svenska språket. Vi kan, tillsammans med regeringspartierna, inte se att patientsäkerheten skulle äventyras, säger hon till tidningen.

Så står det i Tidöavtalet

Begränsning av rätten till tolk för personer m ed uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap

Rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas. Utgångspunkten ska vara att den enskilde i första hand ska betala för tolktjänster. Det ska övervägas att införa en avgift för nyanlända efter att en viss tid förflutit sedan uppehållstillstånd beviljats. Den statliga kontrollen och kvalitetsbedömning av tolkar som arbetar för det offentliga ska öka.

Språkkrav för personal i äldreomsorgen

Socialdepartementet ges i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur ett språkkrav för personal i äldreomsorgen skulle kunna genomföras, vilka insatser som kan hjälpa äldreomsorgspersonal att snabbare nå språkkravet, samt förslag på eventuella lagändringar.

Utredningen ska också beakta ett sådant krävs effekter för kommuners kompetensförsörjning för omsorg i såväl offentlig som privat regi.

Källa: Tidöavtalet

Text: Redaktionen